Đang xử lí...

Các câu hỏi thường gặp 

Hỏi: Em có nhu cầu học thêm một chuyên ngành, khi nào sinh viên có thể đăng ký học thêm một ngành đào tạo khác? Điều kiện nào để học ngành thứ 2 là gì? Thời gian, hình thức đăng ký?

Trả lời:

Sau khi được xét vào ngành/chuyên ngành của chương trình thứ 1 và kết thúc học kỳ 4, sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học ngành thứ 2 (chương trình thứ 2) vào đầu học kỳ 5, 6. Trường có thông báo cụ thể vào khoảng giữa tháng 6 và giữa tháng 10 hàng năm).

Điều kiện để học cùng lúc 2 chương trình:

-Sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

-Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ 2 phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ 1);

-Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ 1.

Đơn xin học chương trình thứ 2 phải được sự chấp thuận của Cố vấn học tập và Khoa quản lý của chương trình thứ 1.

Sinh viên có thể tham khảo thêm mục 7, Quy định “Xử lý học vụ đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).