Đang xử lí...

Cơ cấu tổ chức

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Văn Đương

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

Phụ trách phòng

38230082 (ext. 181)

 0918796828

 ttung@ueh.edu.vn

 

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý đào tạo –CTSV

Phụ trách các mảng công việc:

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển sinh các khóa, các hệ;

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh các khóa, hệ;

- Xây dựng chương trình - Kế hoạch, quản lý và cấp phát văn bằng,

- Công tác thi đua – khen thưởng, nhân sự của đơn vị;

- Phụ trách mảng văn thư – lưu trữ;

- Công tác xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, công tác xếp ngành cho sinh viên;

- Công tác tổ chức tốt nghiệp các khóa, hệ do phòng quản lý;

- Lên kế hoạch công tác hàng tuần của đơn vị, xử lý công văn đến;

- Triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý đào tạo;

- Phụ trách công tác báo cáo thống kê

Công tác khác:

- Bí thư chi bộ P.QLĐT-CTSV;

02

Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

38230082 (ext. 182)

 0909765550

 mtrinh@ueh.edu.vn

 

 

 

Phụ trách các công tác:

- Quản lý kết quả học tập;

- Công tác xét học bổng khuyến khích học tập, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, xếp ngành cho sinh viên;

- Công tác xét tốt nghiệp các khóa, hệ do Phòng quản lý, công tác cấp phát văn bằng;

- Trực tiếp theo dõi công tác bế giảng;

- Công tác tổ chức đăng ký học phần;

- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu chung trong đơn vị;

- Theo dõi, triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH (chương trình đại trà);

- Quản lý tài sản của đơn vị;

- Công tác kiểm định theo phân công của trường;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Phụ trách phòng;

- Thay mặt Phụ trách phòng điều hành công việc của đơn vị khi Phụ trách đơn vị bận công tác.

03

Bùi Mộng Ngọc

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

 38230082 (ext. 183)

 0903648786

 dongnghiqldt@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các mảng công tác:

- Trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các khóa, các hệ hàng năm, xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, thi tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các khoá;

- Quản lý sinh viên các hệ, công tác sinh viên ngoại trú, công tác tiếp và hướng dẫn sinh viên, tham gia theo dõi công tác sinh viên nội trú;

- Chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy (trừ học bổng khuyến khích học tập), phối hợp TT.HTSV tiếp nhận các học bổng tài trợ khác cho sinh viên; 

- Trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

-Trực tiếp theo dõi công tác nhập học, khai giảng hàng năm, công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu khác, công tác xét chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển trường;

-Tổ chức, quản lý các lớp ngoài giờ do phòng quản lý;

- Theo dõi, quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu - chi đơn vị theo các khoản thu - chi đã được phê duyệt của nhà trường; theo dõi và quản lý định mức văn phòng phẩm của phòng;

- Công tác ISO của phòng và theo phân công của trường;

- Trực tiếp theo dõi giờ giấc lao động của CBVC trong phòng;

Công tác khác:

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Phụ trách phòng;

- Ủy viên Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn.

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

04

Trần Duy Can

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 141)

 0903395755

 dcan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ. Lịch công tác tuần (2)

- Quản lý CTĐT, theo dõi điều chỉnh CTĐT trong UIS theo kết luận của HĐKH (1)

- Tổ chức xét vào ngành, chuyên ngành (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ TS (2)

- Tư vấn tuyển sinh (2)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

05

Nguyễn Hà Thạch

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 151)

 0982384039

 thachnh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy định. Cụ thể hóa quy chế. Công tác chế độ, chính sách (1)

- Quản lý lớp chất lượng cao, Phối hợp quản lý với ISB (1)

- Quản lý chất lượng ISO, Quản lý tài sản đơn vị (3)

- Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển.Tuyển chọn sĩ quan dự bị (2)

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Công tác bảo lưu,thu nhận,chuyển trường,chuyển khóa …. Công tác khen thưởng, kỷ luật SV (2)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

06

 

Võ Thành Trung

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chuyên viên

 38230082 (ext. 153)

 0983.572.484

 trungvt@ueh.edu.vn

 Phụ trách các đầu việc:

- Chấm thi, xét tuyển, báo cáo tuyển sinh (1)

- Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị (2)

- Tổng hợp, thống kê báo cáo (1)

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Hệ thống UIS (1)

- Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT,VB2 (3)

 Công tác khác:

- Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên.

- Tổ phó công đoàn.

 Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

07

Vũ Thiên Trinh

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 142)

 01224 645 168

 trinhvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (2)

- Công tác bảo lưu,thu nhận,chuyển trường,chuyển khóa …. Công tác khen thưởng, kỷ luật SV (2)

- Xác nhận sinh viên theo nhu cầu (3)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý lớp chất lượng cao, Phối hợp quản lý với ISB (1)

- Tổ chức thi tuyển sinh (2)

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên, Thẩm tra, xác minh văn bằng SV trúng tuyển (2)

- Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển; Tuyển chọn sĩ quan dự bị (2)

- Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị; Phụ trách tổng đài (3)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

08

Đinh Văn Ký

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 152)

 0918138533

 dinhvanky@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên. Thẩm tra, xác minh văn bằng SV trúng tuyển (2)

- Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập. Phối hợp đánh giá rèn luyện SV ĐHCQ. Quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ ban cán sự lớp (3)

- Xác nhận sinh viên theo nhu cầu (3)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển. Tuyển chọn sĩ quan dự bị (2)

- Quản lý, cập nhật thông tin sinh viên. Thẻ sinh viên, phiếu đăng nhập hệ thống SV, GV (2)

- Quản lý lớp chất lượng cao (1) Phối hợp quản lý với ISB (1)

- Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh (2)

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (2)

- Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT(3)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

09

Cù Đức Tài

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 123)

 0903386805

 ductaiqldt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT) (1)

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (2)

- Quản lý chất lượng ISO, Quản lý tài sản đơn vị (3)

- Xét tốt nghiệp (2)

- Quản lý kết quả học tập (nhập điểm, thông báo điểm..) (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài (2)

- Tổ chức tốt nghiệp (2)

- Theo dõi học phí hệ tín chỉ (3)

- Tổng hợp, thống kê báo cáo (1)

- Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập (3) Phối hợp đánh giá rèn luyện SV ĐHCQ Quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ ban cán sự lớp (3)

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hệ thống UIS (1)

- Tư vấn tuyển sinh (2)

Công tác khác:

- Dân quân tự vệ Trường

- Thành viên trong đội Phòng cháy chữa cháy Trường

- Tổ trưởng công đoàn

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

10

Ngô Thị Lan

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 121)

 0918240571

 ntlan@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:  

- Xác nhận sinh viên theo nhu cầu (3)

- Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài (2)

- Tiếp sinh viên , phụ huynh, khách (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT (3)

- Văn thư, lưu trữ (3)

- Báo cáo cấp phôi bằng. QL,cấp phát VB. Cấp bản sao, trả lời xác minh (1)

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý lớp chất lượng cao.
 Phối hợp quản lý với ISB (1)

- Tổ chức tốt nghiệp (2)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

11

Trần Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 133)

 0908933985

 tamthanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Tổ chức đăng ký tín chỉ (1)

- Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…) (2)

- Quản lý chương trình tiên tiến (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…) (2)

- Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT,VB2 (3)

- Quản lý chất lượng ISO, Quản lý tài sản đơn vị (3)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

12

Phạm Trung Tấn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 131)

 0932.0937.88

 tan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…) (2)

- Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần,DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…) (2)

- Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài (2)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tổ chức đăng ký tín chỉ (1)

- Hệ thống UIS (1)

- Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị (2)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

13

Cao Thị Xuân Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext.134)

 0983553288

 xuantam86@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…) (2)

- Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (2)

- Theo dõi học phí hệ tín chỉ (3)

- Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT,VB2 (3)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tổ chức đăng ký tín chỉ (1)

- Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ. Lịch công tác tuần (2)

- Xét tốt nghiệp (2)

- Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT(3)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

14

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 161)

 0988088428

 nthhanh@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị. Phụ trách tổng đài (3)

- Báo cáo cấp phôi bằng, quản lý, cấp phát văn bằng. Cấp bản sao, trả lời xác minh (1)

- Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xét tốt nghiệp (2)

- Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT (3)

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT) (1)

Công tác khác:

- Tổ trưởng nữ công đơn vị

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

15

Nguyễn Thị Tố Quyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 171)

 0903878788

 quyennga@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Văn thư, lưu trữ (3)

- Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài (2)

- Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách (1)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT) (1)

- Quản lý lớp chất lượng cao.
Phối hợp quản lý với ISB (2)

- Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh ……(2)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

16

Nguyễn Thị Kim Uyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 124)

 0909333504

 kimuyen@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý kết quả học tập (nhập điểm, thông báo điểm..) (1)

- Xét học bổng, lên lớp lưu ban (2)

- Xét tốt nghiệp (2)

- Xét học bổng, lên lớp lưu ban (2)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tổ chức tốt nghiệp (2)

- Văn thư lưu trữ (3)

- Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB (1)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.   

17

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 132)

 0919845204

 thaonp@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Tổ chức đăng ký tín chỉ (1)

- Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…) (2)

- Theo dõi học phí hệ tín chỉ (3)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…) (2)

- Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách (1)

- Quản lý chương trình tiên tiến (1)

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 
 
 

 

1) Các số máy trực trong giờ hành chính:

-Số máy trực tiếp tổ Quản lý kết quả học tập:  (028) 6272.6964.

-Số máy trực tiếp tổ Công tác sinh viên:          (028) 6272.6965.

-Số máy fax của phòng:                                 (028) 38229.832.

2) Các số máy trực ngoài giờ:

-Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10):   (028) 3957.2461.