Đang xử lí...

Cơ cấu tổ chức

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Văn Đương

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

38230082 (ext. 182)

 0918796828

 ttung@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý đào tạo –CTSV

 • Phụ trách các mảng công việc:

  - Quản lý văn thư – lưu trữ, công tác thi đua, nhân sự của đơn vị;

  - Lên kế hoạch công tác hàng tuần của đơn vị, xử lý công văn đến;

  - Tuyển sinh các khoá, các hệ hàng năm;

  - Quản lý sinh viên các hệ, công tác sinh viên ngoại trú, công tác tiếp và hướng dẫn sinh viên, tham gia theo dõi công tác sinh viên nội trú;

  - Chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy (trừ học bổng khuyến khích học tập), các học bổng tài trợ khác cho sinh viên; 

  - Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu – chi đơn vị theo các khoản thu – chi đã được phê duyệt của nhà trường;

  - Trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (đối với hệ tín chỉ), công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

  - Trực tiếp xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ, các khoá hàng năm, xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, thi tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các khoá;

  -Trực tiếp theo dõi công tác nhập học, khai giảng hàng năm, công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu khác, công tác xét chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển trường;

  - Trực tiếp lãnh đạo Tổ Công tác sinh viên và Tổ tiếp sinh viên;

  - Tham gia quản lý giờ giấc lao động của CBCC trong phòng;

  - Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng phòng bận công tác.

 • Công tác khác:

  - Bí thư chi bộ P.QLĐT-CTSV;

  - Ủy viên Ban kiểm tra Đảng Ủy trường;

  - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

02

Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

38230082 (ext. 183)

 0909765550

 mtrinh@ueh.edu.vn

 

 

 

 • Phụ trách các mảng công tác:

  - Xây dựng chương trình – kế hoạch đào tạo,

  - Công tác xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, công tác xếp ngành cho sinh viên;

  - Quản lý kết quả học tập, công tác xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, công tác thi trả nợ học phần;

  - Công tác xét tốt nghiệp các khóa do Phòng quản lý, công tác cấp phát văn bằng;

  - Xây dựng hệ thống thông tin, tất cả mẫu biểu báo cáo của đơn vị, khâu dữ liệu tuyển sinh các hệ, dữ liệu chung trong đơn vị;

  - Quản lý tài sản của đơn vị, công tác văn phòng phẩm, các định mức chi điện thoại, văn phòng phẩm, tham gia quản lý công tác thu – chi; theo dõi cơ sở vật chất tại các Phòng trực ngoài giờ;

  - Đại diện phòng tham gia xây dựng, triển khai học chế tín chỉ, công tác kiểm định theo phân công của trường;

  - Trực tiếp theo dõi công tác liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương, các trường đại học, cao đẳng khác;

  - Trực tiếp theo dõi công tác bế giảng;

  - Theo dõi xây dựng, hoàn chỉnh, vận hành website phòng;

  - Trực tiếp theo dõi giờ giấc lao động của CBCC trong phòng;

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

03

Trần Duy Can

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 141)

 0903395755

 dcan@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ. Lịch công tác tuần

  - Quản lý CTĐT, theo dõi điều chỉnh CTĐT trong UIS theo kết luận của HĐKH

  - Tổ chức xét vào ngành, chuyên ngành

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ TS

  - Tư vấn tuyển sinh 

04

Bùi Mộng Ngọc

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 142)

 0903648786

 dongnghiqldt@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ TS

  - Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT,VB2

  - Lập dự toán, thanh toán và quyết toán

  - Quản lý biên lai các khoản thu hộ

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức thi tuyển sinh

  - Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT)

  - Quản lý lớp chất lượng cao. Phối hợp quản lý với ISB

 • Công tác khác:

  - Tổ trưởng công đoàn đơn vị

  - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường.

05

Võ Thành Trung

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chuyên viên

 38230082 (ext. 151)

 0983.572.484

 trungvt@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Chấm thi, xét tuyển, báo cáo tuyển sinh

  - Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển

  - Quản lý chất lượng ISO. Xác minh kết quả tuyển sinh cho các trường. Quản lý tài sản đơn vị

  - Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tư vấn tuyển sinh

  - Tổ chức thi tuyển sinh 

06

Nguyễn Hà Thạch

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 151)

 0982384039

 thachnh@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy định. Cụ thể hóa quy chế. Công tác chế độ, chính sách

  - Xác nhận sinh viên theo nhu cầu 

  - Công tác bảo lưu,thu nhận,chuyển trường,chuyển khóa …. Công tác khen thưởng, kỷ luật SV 

  - Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển.Tuyển chọn sĩ quan dự bị 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Quản lý biên lai các khoản thu hộ

  - Quản lý lớp chất lượng cao, Phối hợp quản lý với ISB

 • Công tác khác:

  - Ủy viên Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

07

Vũ Thiên Trinh

Cữ nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 142)

 01224 645 168

 trinhvt@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Xác nhận sinh viên theo nhu cầu

  - Quản lý, cập nhật thông tin sinh viên. Thẻ sinh viên, phiếu đăng nhập hệ thống SV, GV

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Hệ thống UIS

  - Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT, VB2 

08

Đinh Văn Ký

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 152)

 0918138533

 dinhvanky@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên. Thẩm tra, xác minh văn bằng SV trúng tuyển 

  - Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập. Phối hợp đánh giá rèn luyện SV ĐHCQ. Quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ ban cán sự lớp

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển. Tuyển chọn sĩ quan dự bị

  - Quản lý, cập nhật thông tin sinh viên. Thẻ sinh viên, phiếu đăng nhập hệ thống SV, GV

  - Quản lý lớp chất lượng cao, Phối hợp quản lý với ISB 

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh 

  - Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển

  - Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT

09

Nguyễn Hoàng Sơn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 122)

 0908231037

 nhson@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý kết quả học tập (nhập điểm, thông báo điểm..) 

  - Xét học bổng, lên lớp lưu ban

  - Xét tốt nghiệp 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Tổ chức tốt nghiệp

  - Tổng hợp, thống kê báo cáo

  - Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập. Phối hợp đánh giá rèn luyện SV ĐHCQ Quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ ban cán sự lớp

 • Công tác khác:

  - Tổ phó công đoàn đơn vị

  - Phó Bí thư chi bộ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên.

10

Cù Đức Tài

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 123)

 0982238993

 ductaiqldt@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý kết quả học tập Liên thông ĐHCQ.

  - Xét tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Xử lý vắng thi có phép, thi ghép Liên thông ĐHCQ.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức tốt nghiệp.

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Hệ thống UIS.

 • Công tác khác:

  - Dân quân tự vệ trường.

11

Ngô Thị Lan

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 121)

 0918240571

 ntlan@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Xác nhận sinh viên theo nhu cầu 

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài 

  - Tiếp sinh viên , phụ huynh, khách

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT 

  - Văn thư, lưu trữ 

  - Báo cáo cấp phôi bằng. QL,cấp phát VB. Cấp bản sao, trả lời xác minh 

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc: 

  - Quản lý lớp chất lượng cao, Phối hợp quản lý với ISB 

  - Tổ chức tốt nghiệp

 • Công tác khác:

  - Tổ trưởng nữ công tổ công đoàn

12

Trần Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 133)

 0908933985

 tamthanh@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…) 

  - Quản lý chương trình tiên tiến

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…)

  - Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT, VB2 

  - Quản lý chất lượng ISO, Quản lý tài sản đơn vị 

13

Phạm Trung Tấn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 131)

 0932.0937.88

 tan@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…)

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần,DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…)

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ

  - Hệ thống UIS 

  - Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị

14

Cao Thị Xuân Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext.134)

 0983553288

 xuantam86@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…)

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT

  - Theo dõi học phí hệ tín chỉ 

  - Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra hệ LT,VB2 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ 

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ. Lịch công tác tuần 

  - Xét tốt nghiệp 

  - Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT

15

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 161)

 0988088428

 nthhanh@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị. Phụ trách tổng đài 

  - Báo cáo cấp phôi bằng, quản lý, cấp phát văn bằng. Cấp bản sao, trả lời xác minh 

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Xét tốt nghiệp 

  - Quản lý lớp ôn tập TS, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, LT 

  - Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT) 

16

Nguyễn Thị Tố Quyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 171)

 0903878788

 quyennga@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Văn thư, lưu trữ 

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài 

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT)

  - Quản lý lớp chất lượng cao. Phối hợp quản lý với ISB

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh ……

17

Nguyễn Thị Kim Uyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 124)

 0909333504

 kimuyen@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Quản lý kết quả học tập (nhập điểm, thông báo điểm..) 

  - Xét học bổng, lên lớp lưu ban 

  - Xét tốt nghiệp 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Tổ chức tốt nghiệp 

  - Văn thư lưu trữ 

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB   

18

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 132)

 0919845204

 thaonp@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc: 

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ 

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in DS học phần, DS thi KTHP. Phối hợp tổ chức thi với P.KHĐT-KT (vắng thi, thi ghép…) 

  - Theo dõi học phí hệ tín chỉ 

 • Hỗ trợ chính các đầu việc: 

  - Lập kế hoạch học cho SV (tổ chức TKB dự kiến…) 

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách 

  - Quản lý chương trình tiên tiến 

 
 

 

1) Các số máy trực trong giờ hành chính:

-Số máy trực tiếp tổ Quản lý kết quả học tập:  (08) 6272.6964.

-Số máy trực tiếp tổ Công tác sinh viên:          (08) 6272.6965.

-Số máy fax của phòng:                                 (08) 3822.9832.

2) Các số máy trực ngoài giờ:

-Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10):   (08) 3957.2461.

-Cơ sở C (số 91 đường 3 tháng 2, Quận 10):    (08) 3835.9403.