Đang xử lí...

Cơ cấu tổ chức

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Văn Đương

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

38230082 (ext. 182)

 0918796828

 ttung@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý đào tạo –CTSV

 • Phụ trách các mảng công việc:

  - Quản lý văn thư – lưu trữ, công tác thi đua, nhân sự của đơn vị;

  - Lên kế hoạch công tác hàng tuần của đơn vị, xử lý công văn đến;

  - Tuyển sinh các khoá, các hệ hàng năm;

  - Quản lý sinh viên các hệ, công tác sinh viên ngoại trú, công tác tiếp và hướng dẫn sinh viên, tham gia theo dõi công tác sinh viên nội trú;

  - Chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy (trừ học bổng khuyến khích học tập), các học bổng tài trợ khác cho sinh viên; 

  - Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu – chi đơn vị theo các khoản thu – chi đã được phê duyệt của nhà trường;

  - Trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (đối với hệ tín chỉ), công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

  - Trực tiếp xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ, các khoá hàng năm, xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, thi tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các khoá;

  -Trực tiếp theo dõi công tác nhập học, khai giảng hàng năm, công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu khác, công tác xét chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển trường;

  - Trực tiếp lãnh đạo Tổ Công tác sinh viên và Tổ tiếp sinh viên;

  - Tham gia quản lý giờ giấc lao động của CBCC trong phòng;

  - Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng phòng bận công tác.

 • Công tác khác:

  - Bí thư chi bộ P.QLĐT-CTSV;

  - Ủy viên Ban kiểm tra Đảng Ủy trường;

  - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

02

Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

38230082 (ext. 183)

 0909765550

 mtrinh@ueh.edu.vn

 

 

 

 • Phụ trách các mảng công tác:

  - Xây dựng chương trình – kế hoạch đào tạo,

  - Công tác xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, công tác xếp ngành cho sinh viên;

  - Quản lý kết quả học tập, công tác xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, công tác thi trả nợ học phần;

  - Công tác xét tốt nghiệp các khóa do Phòng quản lý, công tác cấp phát văn bằng;

  - Xây dựng hệ thống thông tin, tất cả mẫu biểu báo cáo của đơn vị, khâu dữ liệu tuyển sinh các hệ, dữ liệu chung trong đơn vị;

  - Quản lý tài sản của đơn vị, công tác văn phòng phẩm, các định mức chi điện thoại, văn phòng phẩm, tham gia quản lý công tác thu – chi; theo dõi cơ sở vật chất tại các Phòng trực ngoài giờ;

  - Đại diện phòng tham gia xây dựng, triển khai học chế tín chỉ, công tác kiểm định theo phân công của trường;

  - Trực tiếp theo dõi công tác liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương, các trường đại học, cao đẳng khác;

  - Trực tiếp theo dõi công tác bế giảng;

  - Theo dõi xây dựng, hoàn chỉnh, vận hành website phòng;

  - Trực tiếp theo dõi giờ giấc lao động của CBCC trong phòng;

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

03

Trần Duy Can

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 141)

 0903395755

 dcan@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo các khóa theo năm, theo học kỳ.

  - Lịch công tác tuần.

  - Theo dõi chương trình đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo trong UIS theo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

  - Tổ chức xét vào ngành, chuyên ngành.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh.

  - Tư vấn tuyển sinh.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Hệ thống UIS. 

04

Bùi Mộng Ngọc

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 142)

 0903648786

 dongnghiqldt@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Phát hành, nhận, sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh.

  - Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh, tiếng Anh đầu ra hệ VB2, Liên thông.

  - Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Quản lý các lớp ngoài giờ (Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ).

  - Lập dự toán, thanh toán và quyết toán.

  - Quản lý biên lai các khoản thu hộ.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức thi tuyển sinh.

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB.

 • Công tác khác:

  - Ủy viên BCH Công đoàn UEH, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

  - Tổ trưởng công đoàn phòng.

05

Nguyễn Ngọc Thái

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chuyên viên

 38230082 (ext. 143)

 0908818333

 nnthai@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Chấm thi, xét tuyển, báo cáo tuyển sinh.

  - Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển.

  - Quản lý chất lượng ISO.

  - Quản lý tài sản đơn vị.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tư vấn tuyển sinh.

  - Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB.

  - Kiêm nhiệm giảng dạy khoa Hệ thống thông tin kinh doanh.

06

Nguyễn Hà Thạch

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 151)

 0982384039

 thachnh@ueh.edu.vn

 

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy định, cụ thể hóa quy chế.

  - Công tác chế độ, chính sách.

  - Xác nhận sinh viên theo nhu cầu.

  - Công tác bảo lưu, thu nhận, chuyển trường, chuyển khóa.

  - Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

  - Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, cử tuyển.

  - Tuyển chọn sĩ quan dự bị.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:  

  - Quản lý biên lai các khoản thu hộ.

  - Tư vấn tuyển sinh.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB.

  - Lập dự toán, thanh toán và quyết toán.

 • Công tác khác:

  - Ủy viên BCH chi đoàn phòng QLĐT-CTSV và trung tâm QHDN-HTSV.

  - Kiêm nhiệm giảng dạy khoa Tài chính.

07

Võ Thành Trung

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chuyên viên

 38230082 (ext. 153)

 0983572484

 trungvt@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Xác nhận sinh viên theo nhu cầu.

  - Quản lý, cập nhật thông tin sinh viên.

  - Thẻ sinh viên, phiếu đăng nhập hệ thống sinh viên, giảng viên.

  - Quản trị website đơn vị, quản lý mail của đơn vị.

  - Tổng hợp, thống kê báo cáo.

  - Xác minh kết quả tuyển sinh cho các trường.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức thi tuyển sinh.

  - Hệ thống UIS.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB.

 • Công tác khác:

  - Bí thư chi đoàn phòng QLĐT-CTSV và trung tâm QHDN-HTSV. 

08

Đinh Văn Ký

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 152)

 0918138533

 dinhvanky@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên.

  - Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển.

  - Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập.

  - Phối hợp đánh giá rèn luyện sinh viên ĐHCQ.

  - Phối hợp quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

  - Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ ban cán sự lớp.

09

Nguyễn Hoàng Sơn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 122)

 0908231037

 nhson@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý kết quả học tập ĐHCQ.

  - Xét học bổng, lên lớp lưu ban.

  - Xét tốt nghiệp hệ ĐHCQ.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức xét vào ngành, chuyên ngành.

  - Tổ chức tốt nghiệp.

  - Tổng hợp, thống kê báo cáo.

 • Công tác khác:

  - Phó Bí thư chi bộ phòng QLĐT-CTSV và trung tâm QHDN-HTSV.

  - Tổ phó công đoàn phòng.

10

Cù Đức Tài

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 123)

 0982238993

 ductaiqldt@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý kết quả học tập Liên thông ĐHCQ.

  - Xét tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Xử lý vắng thi có phép, thi ghép Liên thông ĐHCQ.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức tốt nghiệp.

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Hệ thống UIS.

 • Công tác khác:

  - Dân quân tự vệ trường.

11

Ngô Thị Lan

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 121)

 0918240571

 ntlan@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:  

  - Quản lý kết quả học tập Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Xét tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Xử lý vắng thi có phép, thi ghép Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức tốt nghiệp.

 • Công tác khác:

  - Tổ trưởng nữ công tổ công đoàn phòng.

12

Trần Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 133)

 0908933985

 tamthanh@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý kết quả học tập lớp chất lượng cao, ISB.

  - Xét tốt nghiệp lớp chất lượng cao, ISB.

  - Tổ chức đăng ký thi tốt nghiệp, trả nợ học phần.

- Phụ trách tổng đài phòng.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB. 

13

Phạm Trung Tấn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 131)

 0932.0937.88

 tan@ueh.edu.vn

 

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ Liên thông ĐHCQ.

  - Gia hạn thời gian học tập các hệ đào tạo.

  - Lập kế hoạch học cho sinh viên Liên thông ĐHCQ.

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in danh sách học phần, danh sách thi kết thúc học phần Liên thông ĐHCQ.

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

   - Hệ thống UIS.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Tư vấn tuyển sinh. 

14

Cao Thị Xuân Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext.134)

 0983553288

 xuantam86@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Gia hạn thời gian học tập các hệ đào tạo.

  - Lập kế hoạch học cho sinh viên Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên Văn bằng 2 ĐHCQ, in danh sách học phần, danh sách thi kết thúc học phần.

  - Theo dõi học phí Văn bằng 2 ĐHCQ.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách. 

15

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 161)

 0988088428

 nthhanh@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị.

  - Báo cáo cấp phôi bằng.

  - Quản lý, cấp phát văn bằng.

  - Cấp bản sao, trả lời xác minh về văn bằng.

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Tổ chức tốt nghiệp.

  - Quản lý biên lai các khoản thu hộ.

  - Văn thư, lưu trữ.

16

Nguyễn Thị Tố Quyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 171)

 0903878788

 quyennga@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Văn thư, lưu trữ.

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt.

  - Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh, tiếng Anh đầu ra Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ.

  - Quản lý các lớp ngoài giờ (Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ).

  - Quản lý chất lượng ISO. Xác minh kết quả tuyển sinh cho các trường.

  - Quản lý tài sản đơn vị.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Quản lý lớp chất lượng cao, phối hợp quản lý với ISB.

17

Nguyễn Thị Kim Uyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 124)

 0909333504

 kimuyen@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên.

  - Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển.

  -Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Cấp bảng điểm sao lục tiếng Việt, tiếng Anh, xác nhận theo yêu cầu trường nước ngoài. 

18

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 132)

 0919845204

 thaonp@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Tổ chức đăng ký tín chỉ ĐHCQ.

  - Lập kế hoạch học cho sinh viên ĐHCQ.

  - Bố trí lịch thi cho sinh viên, in danh sách học phần, danh sách thi kết thúc học phần.

  - Theo dõi học phí ĐHCQ.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ.

  - Lịch công tác tuần. 
 
 

 

1) Các số máy trực trong giờ hành chính:

-Số máy trực tiếp tổ Quản lý kết quả học tập:  (08) 6272.6964.

-Số máy trực tiếp tổ Công tác sinh viên:          (08) 6272.6965.

-Số máy fax của phòng:                                 (08) 3822.9832.

2) Các số máy trực ngoài giờ:

-Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10):   (08) 3957.2461.

-Cơ sở C (số 91 đường 3 tháng 2, Quận 10):    (08) 3835.9403.