Đang xử lí...

Lịch làm việc và quy trình công việc của phòng

 

 

1. Lịch làm việc:

Nhân sự

Công việc

Ghi chú

 

 1. Nhận/ trả đơn xác nhận vay vốn
 2. Nhận đơn xin tạm ngừng học, xin thôi học, chuyển trường, chuyển hệ VLVH;
 3. Nhận đơn miễn giảm học phí hệ LT, sổ ưu đãi giáo dục;
 4. Đơn xin xác nhận SV theo nhu cầu (học trả nợ QS  …….)
 5. Nhận các loại giấy tờ (biên bản lớp, kiểm dò thông tin SV…..)
 6. Hướng dẫn đăng ký lại mật khẩu tài khoản;
 7. Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ SV;
 8. Đơn xin học 2 ngành; đơn xin chuyển ngành VB2;
 9. Tư vấn các vấn đề liên quan đến QLSV

QLSV

 

 1. Trả Quyết định bảo lưu, thôi học,chuyển hệ, chuyển trường, học lại …..
 2. Trả sổ ưu đãi giáo dục;
 3. Phát bảng điểm;
 4. Thông tin về tuyển sinh;
 5. Các đơn xác nhận về tuyển sinh;
 6. Nhận đơn vắng có phép; thi ghép

TUYỂN SINH - QLSV

 

 1. Nhận đăng ký cấp bảng điểm;
 2. In bảng điểm;
 3. Nhận đơn xác nhận học bổng ;
 4. Nhận/ Trả đơn đề nghị chuyển điểm;
 5. Quản lý công văn.

KẾT QUẢ HT

 

 1. Tư vấn về đăng ký tín chỉ (kế hoạch, quy định….);
 2. Nhận đơn/ trả lời về các vấn đề liên quan đến đăng ký tín chỉ (thắc mắc, khiếu nại, rút học phí, đăng ký bổ sung….)
 3. Nhận các loại chứng chỉ GDQP, GDTC, Ngoại ngữ;
 4. Nhận đơn thắc mắc về điểm thi.

TÍN CHỈ-KQHT

 

 1. Phát bằng tốt nghiệp;
 2. Phát giấy CNTN còn lại; Thông tin tốt nghiệp.
 3. Xác minh văn bằng tốt nghiệp;
 4. Cấp bản sao văn bằng;
 5. Nhận đăng ký tốt nghiệp (các khóa ít);
 6. Tổng đài điện thoại.

VĂN BẰNG

 

2. Quy Trình công việc:

2.1. Quy trình Quản lý giảng dạy ĐHCQ: tải

2.2. Quy trình Quản lý thực tập của sinh viên ĐHCQ: tải

2.3. Quy trình Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hệ chính quy: tải

2.4. Quy trình Giải quyết đơn đề nghị vắng thi và thi ghép: tải

2.5. Quy trình bảo lưu, ngừng học, thôi học và thu nhận lại: tải

2.6. Quy trình Đăng ký và nhận giấy xác nhận vay vốn: tải

2.7. Quy trình xét miễn giảm học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng vì lý do sức khỏe: tải