Đang xử lí...

Trách nhiệm của sinh viên trong các kỳ thi

Trích quy định số 07/QĐ-KT-KĐCL ngày 08/11/2006 của trường

1.     Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. Sinh viên đến chậm quá 15 phút sau khi đã mở đề thi sẽ không được dự thi.

2.     Khi đi thi, sinh viên phải đem theo Thẻ sinh viên, biên lai học phí học kỳ có môn thi. Nếu không có thẻ sinh viên, cần phải có giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi có yêu cầu. Nhà trường sẽ không giải quyết thi trong trường hợp không có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh;

3.     Sinh viên chỉ mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản.

4.     Sinh viên không mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, rượu bia, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Sinh viên không được hút thuốc trong phòng thi.

5.     Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, số báo danh (hoặc số thứ tự theo danh sách) vào giấy thi;

Một số vấn đề cần lưu ý:

1.     Các học phần sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi;

2.     Đối với các học phần sinh viên đã đóng học phí, nếu đã có lịch thi của phòng Quản lý giảng đường – Thời khóa biểu, nhưng trên portal của sinh viên (phần Lịch thi) không có thông tin về lịch thi học phần đó, sinh viên liên hệ số điện thoại 38230082 (Ext. 132 gặp cô Xuân Tâm hoặc Ext. 133 gặp cô Hoàng Anh) hoặc đến phòng trực tại cơ sở trước giờ thi 30 phút để được giải quyết.

3.     Sinh viên bắt buộc phải tra cứu ngày thi, giờ thi, phòng thi, địa điểm thi. Trường không giải quyết trường hợp thi không đúng lớp học phần đã đóng học phí. Sinh viên xem lịch thi bằng cách chọn điều kiện Năm học và Học kỳ đúng với thời gian đã học.

4.     Khi đi thi, sinh viên không mang tài sản có giá trị. Trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất tài sản cá nhân vì Quy chế thi buộc sinh viên phải để những vật dụng không được phép mang vào phòng thi (túi xách, điện thoại di động, …) bên ngoài phòng thi;

5.     Trong các kỳ thi kết thúc học phần, trường sẽ phát giấy thi, sinh viên tự chuẩn bị giấy nháp(giấy trắng).