Đang xử lí...

Thông báo xác định Chứng chỉ quốc tế tương đương chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

 

Xem chi tiết văn bản: tại đây

Danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ: tại đây