Đang xử lí...

Thông báo chương trình học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2016

        Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”, nay Nhà trường thông báo Chương trình học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2016 như sau:

I. Đối tượng tham gia:

         - Là sinh viên hệ đại học chính quy của Trường, còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học và thỏa điều kiện xét học bổng theo quy định. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ hai không thuộc diện xét cấp học bổng.

         - Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2016.

II. Suất học bổng UEH (có 02 loại):

        - Suất học bổng toàn phần: có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

        - Suất học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

III. Căn cứ để xét học bổng UEH:

         Căn cứ để xét học bổng UEH là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và điểm rèn luyện của học kỳ cuối năm 2015.

 

IV. Học bổng khuyến khích học tập UEH:

1.       Các mức học bổng khuyến khích học tập UEH:

         - Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 120% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho tất  cả sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc;

         - Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

         - Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

2.       Điều kiện:

        - Sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

        - Tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

        - Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

        - Còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

3.       Nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH

         - Sinh viên không phải nộp đơn đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập UEH;

         - Căn cứ vào số tiền dành cho học bổng khuyến khích học tập UEH, Phòng QLĐT- CTSV sẽ phân phối số suất học bổng theo từng chuyên ngành, từng khóa học. Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên.

         - Nếu số lượng sinh viên thuộc diện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng  thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ trên đến hết số suất học bổng đã được xác định, nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét chọn.

 

V. Học bổng hỗ trợ học tập UEH:

1.       Các mức học bổng hỗ trợ học tập UEH:

         - Mức học bổng bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

         - Mức học bổng bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

2.       Điều kiện:

        - Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

        - Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

        - Tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

         - Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

         - Còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

 

3.       Nguyên tắc xét cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH

        - Sinh viên làm Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH và nộp tại Trung tâm QHDN-HTSV;

        - Căn cứ vào số tiền dành cho học bổng hỗ trợ học tập UEH và Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập của sinh viên, Trung tâm QHDN-HTSV lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng và trình Hội đồng xét học bổng quyết định.

          - Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ trên đến hết số suất học bổng đã được xác định. Thứ tự ưu tiên trong xét cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH được quy định như sau: (1) Hoàn cảnh gia đình, (2) Kết quả học tập, (3) Kết quả rèn luyện.

Lưu ý: sinh viên đã được Nhà trường xét trao học bổng khuyến khích học tập ở mục IV nêu trên hoặc đã nhận học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài tương đương (≥ 90%) 01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2016 sẽ không được xét học bổng này.

4.       Hồ sơ tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH:

        - Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu, tải về từ website: http://corsac.ueh.edu.vn);

        - Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2016 có công chứng hoặc Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương) hoặc các giấy tờ có liên quan khác;

        - Bản sao Thẻ sinh viên và CMND.

5.       Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

        - Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2016.

        - Địa điểm: sinh viên nộp hồ sơ tại: VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DN - HỖ TRỢ SV, Phòng B0.03 - Tầng trệt - Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 Điện thoại:  (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)