Đang xử lí...

Thông báo về việc phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên Khóa 39 – ĐHCQ (lịch phát bổ sung dành cho sinh viên chưa đến nhận)

Sinh viên đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân. Trường hợp nhận thay, cần có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương của người làm ủy quyền (do sinh viên đã chuyển trường, nghỉ học).

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Can qua số điện thoại 38 230 082 – ext 141 hoặc email: dcan@ueh.edu.vn để được hướng dẫn.

Lịch phát đợt bổ sung cụ thể như sau (xem chi tiết bảng dưới đây)

Ngày

Giờ

(từ - đến)

Lớp sinh viên

giai đoạn đại cương

Địa điểm nhận

Thứ Hai, 28/11/2016

09g00 – 10g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) bàn số 5

15g00 – 16g00

Thứ Ba, 29/11/2016

09g00 – 10g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ

15g00 – 16g00

Thứ Tư, 30/11/2016

09g00 – 10g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ

15g00 – 16g00

Thứ Năm, 01/12/2016

09g00 – 10g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ

15g00 – 16g00

Thứ Sáu, 02/12/2016

09g00 – 10g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ

15g00 – 16g00

Thứ Bảy, 03/12/2016

08g00 – 09g00

ADCL1; IBCL1,2,3; NHCL1

Khu tự học tầng trệt cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu

09g00 – 10g00

KICL1,2,3; FNCL1,2

14g00 – 15g00

Các trường hợp sinh viên chưa đến nhận chứng chỉ