Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ

Mời toàn thể sinh viên các lớp Khóa 42 – ĐHCQ có mặt tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu), cụ thể như sau:

+17g30, Thứ Sáu, ngày 03/03/2017: từ lớp 01 đến 32 Khóa 42-ĐHCQ;

+17g30, Thứ Bảy, ngày 04/03/2017: từ lớp 33 đến 64 Khóa 42-ĐHCQ.

Nội dung:

+ Triển khai kế hoạch học GDQP-AN, Nội quy và quy định;

+ Công tác chuẩn bị;

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp đến sớm 15 phút để ký nhận danh sách học GDQP-AN của lớp (Môn GDQP-AN học theo lớp sinh viên (lớp biên chế của học kỳ 1)

-SV có nhu cầu xác nhận học GDQP-AN để xin tạm hoãn học cho các Trung tâm ngoại ngữ, làm đơn xác nhận theo mẫu (tải đơn) nộp tại phòng A0.14 (phòng QLĐT-CTSV) Cô Lan (bàn số 4).