Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho các lớp chuyên ngành Khóa 42-ĐHCQ, chương trình CLC; ISB Khóa 41 - ĐHCQ

Mời toàn thể sinh viên:

- Khóa 42: các lớp Kinh tế học ứng dụng 01,02; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế chính trị; Toán tài chính; Thống kê kinh doanh;  Hệ thống thông tin kinh doanh; Tiếng Anh thương mại 01, 02, 03

- Khóa 41:  các lớp chương trình Chất lượng cao; Chương trình Cử nhân tài năng (ISB) – ĐHCQ

Có mặt tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu), vào lúc: 17g30, Thứ Bảy, ngày 01/04/2017

Nội dung:

+ Triển khai kế hoạch học GDQP-AN, nội quy và quy định;

+ Công tác chuẩn bị;

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp đến sớm 15 phút để ký nhận danh sách học GDQP-AN của lớp (Môn GDQP-AN học theo lớp sinh viên (lớp biên chế của học kỳ 1)

-SV có nhu cầu xác nhận học GDQP-AN để xin tạm hoãn học cho các Trung tâm ngoại ngữ, làm đơn xác nhận theo mẫu (tải đơn) nộp tại phòng A0.14 (phòng QLĐT-CTSV) Cô Lan (bàn số 4).