Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2

Căn cứ Điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo đối với sinh viên khóa 42 - Đại học chính quy về việc đăng ký học chương trình thứ 2 như sau:

-         Đối tượng: sinh viên khóa 42, ĐHCQ thỏa điều kiện học một lúc 2 chương trình và có nhu cầu học chương trình thứ 2.

-         Quy trình: Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ 2 tại website: www.online.ueh.edu.vn hoặc www.daotao.ueh.edu.vn, điền đầy đủ thông tin hoặc tải tại đây.

Địa điểm và thời gian nộp đơn đăng ký học chương trình thứ 2: Sinh viên nộp đơn tại Bàn 10, 11, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, A.014, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 vào các ngày 19, 20/7/2017. Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều 13h30 đến 16h00.

-         Số tín chỉ tối đa đăng ký học trong 01 học kỳ chính là 30 tín chỉ.

-         Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) chính thức của chương trình thứ 2. Trường hợp được xét học chương trình thứ 2, sinh viên điền đầy đủ thông tin lớp học phần và nộp đơn đăng ký học phần chương trình thứ 2 tại phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A.014, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

-         Sinh viên cần nắm kỹ quy định học cùng lúc 2 chương trình trước khi đăng ký (tham khảo điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: xem chi tiết tại đây).

-         Sinh viên có thắc mắc về đăng ký học chương trình thứ 2, vui lòng liên hệ thầy Hà Thạch số điện thoại (028) 38230082 - số nội bộ 151, di động 0982 384039, email: thachnh@ueh.edu.vn hoặc cô Thiên Trinh, số điện thoại (028) 38230082 - số nội bộ 142, di động 0122 4645168, email: trinhvt@ueh.edu.vn để được giải đáp.

+ Đơn đề nghị học chương trình thứ 2: tải mẫu đơn tại đây.

+ Mẫu đơn đề nghị đăng ký học phần: tải tại đây.