Đang xử lí...

Thông báo về việc nộp đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên ĐHCQ

Căn cứ Thông tư liên tịch 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo việc nộp đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên các khóa, Đại học chính quy năm 2015, 2016, 2017 như sau:

1. Đối tượng:

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên đang học tại trường phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục I);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

3. Nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên thuộc diện hưởng hỗ trợ chi phí học tập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại bàn số 10, 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A014, địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

         - Thời gian nộp đơn: ngày 28,29/8/2017 và ngày 26,27/9/2017.

- Trường sẽ không nhận đơn nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp đơn theo đúng thời gian quy định.

- Lưu ý: khi cần trao đổi thêm thông tin về hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Thạch: điện thoại 028 38230082 - số nội bộ 151, di động: 0982 384039, email thachnh@ueh.edu.vn, hoặc gặp trực tiếp tại bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

- Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: tải tại đây