Đang xử lí...

Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT- BHTN sinh viên năm học 2018

Theo Thông báo số 1442/TB-BHXH ngày 11 tháng 7 năm 2017 về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên một số thông tin cụ thể:

1.      Đối tượng tham gia

100% sinh viên tham gia theo quy định của Luật BHYT.

2.      Mức phí

2.1.    BHYT: Mức đóng theo quy định được áp dụng cho năm học 2018:

-         4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, tổng cộng 12 tháng) nghĩa là:   4,5%  x 1.300.000 đồng  x 12 tháng  = 702.000 đồng

Trong đó 

+ Học sinh, sinh viên đóng 70%            = 491.400 đồng

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%        = 210.600 đồng.

2.2.    Bảo hiểm Tai nạn (BHTN): Mức phí 30.000 đồng / SV /12 tháng.

(Riêng Khóa 43 mức đóng 39.000 đồng/ SV/ 15 tháng. Thẻ có giá trị từ 15/9/2017 đến hết ngày 14/12/2018).

Tổng cộng: BHYT + BHTN  = 521.400 đồng / SV/12 tháng.

3.      Phạm vi, quyền lợi BHYT: Theo quy định của Luật BHYT.

4.      Phạm vi, quyền lợi BHTN: Thương tật thân thể do tai nạn các loại;

                                               Chích ngừa bệnh dại, uốn ván;

                                               Bảo hiểm rủi ro chết người.

5.      Thời hạn sử dụng

5.1.    Thẻ BHYT: Có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018;

5.2.    Thẻ BHTN: Có giá trị sử dụng từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 14/12/2018.

6.      Phương thức và thời gian nộp tiền

-         Mức phí mua BHYT và BHTN năm học 2018 sẽ được nộp chung với học phí các học phần đã đăng ký trong học kỳ đầu năm 2018 tại Ngân hàng Phương Đông (OCB);

-         Thời gian nộp tiền theo kế hoạch đóng học phí học kỳ đầu năm 2018 của Phòng QLĐT-CTSV;

-         Những SV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng ưu tiên còn hạn sử dụng vẫn đóng tiền tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), sau đó đến Trạm Y tế ngay trong ngày (cơ sở A và cơ sở B) nộp 02 bản photo thẻ BHYT và 01 bản photo biên lai đóng học phí để nhận lại tiền.

Ban Cán sự lớp lập danh sách đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của lớp (theo mẫu: tải) nộp cho Trạm Y tế qua Email: yte@ueh.edu.vn hạn chót ngày 30/11/2017, để trường lập danh sách sinh viên mua BHYT cho năm 2018.

Mọi thắc mắc xin gọi số máy 028.38.296571 và 028.38.531105, hoặc liên hệ Trạm Y tế trường (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 và 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10) trong giờ làm việc./-