Đang xử lí...

Thông báo phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ

Sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ có tên trong danh sách cấp chứng chỉ GDQP-AN của Trung tâm GDQP – ANSV ĐHQG TPHCM

            +Lớp đại cương: 40/001 đến 40/039: (xem)

            +Lớp đại cương: 40/040 đến 40/072: (xem)

            +Các lớp CLC và ISB: (xem)

 

Sinh viên đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân. Trường hợp nhận thay, cần có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương của người làm ủy quyền. Chú ý xem số hiệu chứng chỉ ở cột SHCC (tô nền màu vàng)

 

Sinh viên không đến nhận theo lịch của lớp, có thể sắp xếp nhận cùng với lịch hẹn của lớp khác.

 

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Can qua số điện thoại 38 230 082 – ext 141 hoặc email: dcan@ueh.edu.vn để được hướng dẫn. Kể cả số sinh viên đã chuyển trường.

 

Lịch phát cụ thể như sau (xem chi tiết bảng dưới đây)

Ngày

Giờ

(từ - đến)

Lớp sinh viên

giai đoạn đại cương

Địa điểm nhận

Thứ Bảy, 30/09/2017

08g00 – 09g00

Lớp 40/01 – Lớp 40/05

Khu tự học tầng trệt cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu (đối điện A0.02)

09g00 – 10g00

Lớp 40/06 – Lớp 40/10

Chủ Nhật, 01/10/2017

08g00 – 09g00

Lớp 40/11 – Lớp 40/15

09g00 – 10g00

Lớp 40/16 – Lớp 40/20

Thứ Hai, 02/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/21 – Lớp 40/22

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14), bàn số 16

15g00 – 16g00

Lớp 40/23 – Lớp 40/24

Thứ Ba, 03/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/25 – Lớp 40/26

15g00 – 16g00

Lớp 40/27 – Lớp 40/28

Thứ Tư, 04/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/29 – Lớp 40/30

15g00 – 16g00

Lớp 40/31 – Lớp 40/32

Thứ Năm, 05/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/33 – Lớp 40/34

15g00 – 16g00

Lớp 40/35 – Lớp 40/36

Thứ Sáu, 06/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/37 – Lớp 40/38

15g00 – 16g00

Lớp 40/39 – Lớp 40/40

Thứ Bảy, 07/10/2017

08g00 – 09g00

Lớp 40/41 – Lớp 40/45

Khu tự học tầng trệt cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu (đối điện A0.02)

09g00 – 10g00

Lớp 40/46 – Lớp 40/50

Chủ Nhật, 08/10/2017

08g00 – 09g00

Lớp 40/51 – Lớp 40/55

09g00 – 10g00

Lớp 40/56 – Lớp 40/60

Thứ Hai, 09/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/61 – Lớp 40/62

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14), bàn số 16

15g00 – 16g00

Lớp 40/63 – Lớp 40/64

Thứ Ba, 10/10/2017

14g00 – 15g00

Lớp 40/65 – Lớp 40/66

15g00 – 16g00

Lớp 40/67 – Lớp 40/68

Thứ Tư, 11/10/2017

09g00 – 10g00

Lớp 40/69 – Lớp 40/70

15g00 – 16g00

Lớp 40/71 – Lớp 40/72

Thứ Năm, 12/10/2017

14g00 – 15g00

ADCL1; KICL1;

15g00 – 16g00

KICL2,3;

Thứ Sáu, 13/10/2017

09g00 – 10g00

ISB1,2,3

15g00 – 16g00

ISB4,5,6

Thứ Bảy, 14/10/2017

08g00 – 09g00

IBCL1,2,3,4,5,6

Khu tự học tầng trệt cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu (đối điện A0.02)

09g00 – 10g00

FNCL1,2

Sau ngày 14/10/2017 sinh viên đến nhận trực tiếp tại P. QLĐT-CTSV (A0.140 bàn số 16 trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.