Đang xử lí...

Hướng dẫn theo dõi lớp sinh viên và thời khóa biểu Khóa 43 - ĐHCQ

I.     Hướng dẫn Sinh viên theo dõi lớp sinh viên trong tài khoản sinh viên:

Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên website www.online.ueh.edu.vn

Bước 2: Chọn OK để thoát khỏi bảng thông báo:

Lưu ý: Phòng Quản lý đào tạo – CTSV  đang trong quá trình cập nhật hồ sơ sinh viên, các bạn sinh viên chưa có đầy đủ thông tin trong tài khoản vui lòng chờ thêm 1 thời gian để Phòng QLĐT-CTSV cập nhật đầy đủ và kiểm tra lại. Trong trường hợp có sai sót về thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ theo thông tin trong bảng thông báo trên để điều chỉnh lại.

 

Bước 3: Chọn mục Thông tin cá nhân và theo dõi thông tin về lớp học tại mục: Thông tin khóa học – Lớp sinh viên.

Theo hình ví dụ trên, lớp của sinh viên là: DH43IBC01

DIỄN GIẢI MÃ LỚP:

Mã lớp Chương trình chất lượng cao:

-          DH43KIC01, DH43KIC02: Kiểm toán CLC 01, 02 - K43

-          DH43IBC01, DH43IBC02, DH43IBC03: Kinh doanh quốc tế CLC 01, 02, 03 (bằng Tiếng Anh) - K43

-          DH43IBC04 đến DH43IBC13: Kinh doanh quốc tế CLC - K43 (10 lớp)

-          DH43MRC01: Marketing CLC 01 - K43

-          DH43ADC01, DH43ADC02: Quản trị CLC 01, 02 - K43

-          DH43FNC01, DH43FNC02: Tài chính CLC 01, 02 - K43

Mã lớp Chương trình đại trà:

-          DH43DC001 đến DH43DC070 : Lớp Đại cương 01 đến lớp 70 (70 lớp)

-          DH43BI001: Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K43

-          DH43AE001: Kinh tế học ứng dụng 01 - K43

-          DH43LA001, DH43LA002: Luật kinh doanh 01, 02 - K43

-          DH43QB001: Quản trị bệnh viện 01 - K43

-          DH43EC001: Thương mại điện tử 01 - K43

-          DH43AV001, DH43AV002, DH43AV003: Tiếng Anh thương mại 01, 02, 03 - K43

-          DH43KC001: Kinh tế chính trị 01 - K43

-          DH43AG001: Kinh tế nông nghiệp 01 - K43

-          DH43TD001: Thống kê kinh doanh 01 - K43

-          DH43TF001: Toán tài chính 01 - K43

Mã lớp Chương trình cử nhân tài năng:

-          DH43ISB01 đến DH43ISB05 : 05 lớp

Bước 4: Sinh viên chọn mục Xác nhận thông tin cá nhân khi thông tin sinh viên đã đầy đủ và chính xác (theo dõi ví dụ hình trên). Trường hợp thông tin chưa được cập nhật đầy đủ/ chưa chính xác, Sinh viên không thực hiện bước này.

II.  Thời khóa biểu:

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu Khóa 43 – Đại học chính quy tại đây:

-          Chương trình chất lượng cao, Chương trình đại trà: Tải về

-          Chương trình cử nhân tài năng: theo dõi tại website: http://isb.edu.vn/

Sinh viên có thể theo dõi Thời khóa biểu trực tiếp tại website phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí theo địa chỉ: http://khkt.ueh.edu.vn/ - Mục: Thời khóa biểu.

Thời khóa biểu sinh hoạt công dân: xem

Sinh viên có thắc mắc về danh sách lớp liên hệ Phòng Quản lý đào tạo – CTSV theo thông tin sau: Thầy Tài – Số ĐT: (028) 38230082 – Ext: 123, Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp (trong giờ làm việc) tại Bàn số 6 – Phòng A.014 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3.