Đang xử lí...

Thời khóa biểu của Khóa 23.1 - Liên thông Đại học chính quy học kỳ cuối năm 2018 (học kỳ thứ 1)

- Thời gian bắt đầu học chính thức từ ngày 27/8/2018 (dời lại 01 tuần so với dự kiến);

- Sinh viên xem danh sách xếp lớp vào ngày 21/8/2018 tại website daotao.ueh.edu.vn;

Lưu ý sinh viên một số thông tin:

- Tài khoản đăng nhập website online.ueh.edu.vn: ngày 21/8/2018 Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ gửi qua email cá nhân;

- Về thẻ sinh viên: từ ngày 30/8/2018 Phòng Công nghệ thông tin sẽ tổ chức phát tại lớp cho sinh viên

Thông tin cần trao đổi thêm: 028.38.230.082 + 121(cô Thúy Hải) hoặc 122 (thầy Trung)