Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Khóa 37, 38, 39, 40, 41 - Đại học chính quy xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) và quy định về ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của trường, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐT - CTSV) thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại để xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đối với sinh viên khóa 37, 38, 39, 40, 41 - ĐHCQ như sau:

I. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và nộp một trong những bản photo  (không nộp bản chính, không sao y, công chứng) các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

1. Khóa 37, 38, 39, 40 (bao gồm chương trình chất lượng cao)

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

1. Ngoại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế

550

55

4.5

2. Các ngành/chuyên ngành khác

450

45

4.0

2. Khóa 41

2.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

- Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán.

550

60

5.0

2.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

- Ngoại thương, Quản trị lữ hành, Kinh doanh quốc tế

550

60

5.0

-  Các ngành/chuyên ngành khác

450

50

4.5

2.3 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:

Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

II. Thời hạn của chứng chỉ

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai từ tháng 01/2017 trở về sau.

III. Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ

            Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 03 /04/2019 - 11/04/2019 theo các bước như sau:

  • Vào trang Portal cá nhân;
  • Chọn “Nộp chứng chỉ ngoại ngữ”;
  • Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number/Candidate ID/CMND/CCCD);
  • Nhấn “Lưu thông tin” ;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã nhập” các thông tin về “hạn xét tốt nghiệp” và “chờ thẩm tra”;
  • Sau khi có kết quả thẩm tra, hệ thống báo “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”;

IV. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ

            Phòng QLĐT- CTSV tổ chức nhận chứng chỉ (bản photo không sao y, công chứng) như sau:

            - Từ ngày 09/04/2019 - 11/04/2019:

                        + Sáng : từ 07g30 đến 11g30

                        + Chiều : từ 13g30 đến 16g30

            - Địa điểm : Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Phòng A0.14, bàn số 5)

Lưu ý:

- Sinh viên thực hiện cả 2 mục III và IV khi nộp chứng chỉ;

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong bản photo chứng chỉ đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ.

            Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2019, phòng QLĐT - CTSV sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai vào tháng 7/2019.

            Chuyên viên phụ trách: C. Lan - ntlan@ueh.edu.vn, số điện thoại liên hệ; 028 38230082 ext: 141