Đang xử lí...

Danh sách sinh viên Khóa 44 - ĐHCQ chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào chuyên ngành theo ngành đã trúng tuyển

 

Mã lớp

Mssv

Họ

Tên

Ngày sinh

DH44DC005

31181022088

Huỳnh Thị Hoài

Thương

25/01/2000

DH44DC007

31181024589

Lê Bá

Đồng

26/10/2000

DH44DC009

31181022145

Ninh Thị

Ngân

14/11/2000

DH44DC011

31181021194

Trần Đôn

Hậu

17/04/2000

DH44DC014

31181023786

Trần Thu

07/12/2000

DH44DC015

31181024595

Đoàn Công

Thuận

20/10/2000

DH44DC016

31181021816

Lê Hồ Long

26/02/2000

DH44DC017

31181020507

Nguyễn Văn

Dưỡng

31/01/2000

DH44DC017

31181025833

Phùng Thị Thu

Lan

08/07/2000

DH44DC020

31161027008

Hoàng Quốc

Khoa

04/03/1996

DH44DC023

31181023308

Nguyễn Thái Thành

Danh

03/12/2000

DH44DC029

31181024670

Phạm Thị Mai

Lan

14/10/2000

DH44DC032

31181025841

Nguyễn Ngọc

Những

12/10/2000

DH44DC034

31181025603

Vũ Bùi Phương

Linh

01/07/2000

DH44DC037

31181024215

Trần Thị Lan

Anh

12/07/2000

DH44DC042

31181024322

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

09/12/2000

DH44DC042

31181024895

Nguyễn Yến

Nhung

31/05/2000

DH44DC042

31181020799

Hồ Cẩm

Tiên

17/02/2000

 

Thời hạn nộp: Thứ Ba, ngày 02/7/2019

Địa điểm nộp: Phòng QLĐT-CTSV (A0.14), bàn số 16.