Đang xử lí...

Thông báo Thi kết thúc học phần khóa 45-CLC; khóa 46 và các khóa khác ĐHCQ học Giáo dục Thể chất vào ngày 15/5/2021

Học kỳ đầu năm 2021 sinh viên học Giáo dục Thể chất vào ngày 15/5/2021 nhưng do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, và chưa thi kết thúc học phần. Nay Trung tâm Giáo dục thể chất thông báo như sau:  

Những sinh viên các khóa sau:

Khóa 45 CLC  bắt đầu từ 01/3/2021 đến 15/5/2021;

K46 CQ bắt đầu từ 05/4/2021 đến 15/5/2021;

Sinh viên các khóa trước đăng ký học cùng 2 khóa trên.

Nay Trung tâm Giáo dục Thể chất thông báo đến các em sinh viên chưa thi hết môn học trong đợt học trên đến Trung tâm Thể dục Thể Thao UEH,  tại số 144 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8  để thi kết thúc học phần 1.

 

Thời gian Thi kết thúc học phần như sau:

STT

Thời gian

Thứ

Ngày

1

9g15 – 11g30

3

15/02/2022

2

9g15 – 11g30

5

17/02/2022

3

9g15 – 11g30

7

19/02/2022

 

TT Giáo dục Thể chất thông báo để Sinh viên nắm rõ và thực hiện.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Văn Trúc (0918069881);

ThS. Trần Trọng Sỹ (0392925233).