Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy Đợt 1 năm 2022 như sau:

 

Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Dự kiến: Xem danh sách

Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_Dự kiến: Xem danh sách

- Sinh viên có thắc mắc về danh sách dự kiến, vui lòng liên hệ: từ 14g00 ngày 9/10/2022 đến 16g00 ngày 11/10/2022:

+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Uyên - kimuyen@ueh.edu.vnĐT: 0909.333.504

+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn. ĐT: 0918.240.571

 

Một số lưu ý:

- Sinh viên có kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh phần 1 sẽ được Trường chuyển trả học phí vào tài khoản sinh viên (mục Tài chính sinh viên) và được cấn trừ trong lần đăng ký học phần sau;

- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học. Khi đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không cần đăng ký xét lại chuẩn đầu ra tiếng Anh nếu chứng chỉ hết thời hạn.

- Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 14g00 ngày 12/10/2022. Sinh viên phải theo dõi kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh trong tài khoản cá nhân, Mục “Kết quả học tập” và Mục “Nộp chứng chỉ” khi có tài khoản học tập tại trường.

- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo vào ngày 06/03/2023, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn

- Trường hợp sinh viên có kế hoạch chuyển điểm các học phần tiếng Anh vào những đợt xét sau của Khóa 48ĐHCQ và có nhu cầu hủy học phần tiếng Anh P1 trong thời khóa biểu tại học kỳ cuối năm 2022. Sinh viên vui lòng làm Giấy đề nghị hủy học phần tiếng Anh P1 và rút học phí theo chương trình đào tạo tương ứng cho bộ phận phụ trách đăng ký tín chỉ, cụ thể: