Đang xử lí...

Thông báo về việc nghỉ học để chuẩn bị cho giảng viên tham gia coi thi và chấm thi VSTEP

Để chuẩn bị cho giảng viên tham gia coi thi và chấm thi VSTEP, theo đề nghị của Khoa Ngoại ngữ và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thông báo sinh viên một số nội dung như sau:

 

- Sinh viên nghỉ học vào các buổi tương ứng với các cột 14/12, 15/12 trong file đính kèm (xem file).

- Việc giảng bù: giảng viên sẽ trao đổi trực tiếp với sinh viên về thời gian giảng và hình thức giảng sau khi Ban Giám hiệu quyết định hình thức bù là online hay offline.

- Phòng KHĐT-KT sẽ cập nhật tình trạng nghỉ vào Dashboard GV và Portal SV.

 

Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên có lịch học liên quan được biết.