Đang xử lí...

Danh sách phòng học được sử dụng cho chương trình Ready for next

Nhằm phục vụ cho Chương trình Ready For Next (R4N). Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí xin thông báo với Quý Thầy/Cô, và người học một số nội dung sau:
 
1. Danh sách phòng học được sử dụng (file1; file2) gồm các thông tin chi tiết sau: Phòng học/Ngày/Buổi/Mã LHP/Tên HP/Tên GV/Mã GV/Khóa/Bậc-Hệ/Ghi chú;
 
2. Các lớp học phần trong danh sách sẽ được chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời gian tương ứng với cột Ngày/Buổi;
 
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ quý Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (Điện thoại: 028.385.32247, 0908.371.654 (ThS. Võ Thị Tâm - Phó Trưởng phòng).