Đang xử lí...

Thông báo kết quả học Giáo dục quốc phòng- An ninh Khóa 47-ĐHCQ, ĐHCQ-CLC

-Kết quả học GDQPAN đợt tháng 01/2022: xem chi tiết

-Kết quả học GDQPAN đợt tháng 05/2022: xem chi tiết

 

-Danh sách sinh viên được Trung tâm GDQPAN cấp Giấy khen đợt tháng 01/2022: xem chi tiết

 

Thắc mắc về điểm GDQPAN, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo tại Trung tâm GDQPAN qua email: phongdaotao@ttgdqp.edu.vn

Sinh viên chưa học, học chưa đạt xem thông báo đăng ký học lại tại http://www.ttgdqp.edu.vn/

 

Chuyên viên phụ trách, Trần Duy Can, email: dcan@ueh.edu.vn