Đang xử lí...

Thông báo về việc hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023

 

 

- Danh sách hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023: Xem

- Biểu mẫu bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng: Xem

Chi tiết xem tại website Phòng Tài chính - Kế toán: Xem