Đang xử lí...

Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn tiếng Anh đầu ra Khoá 47ĐHCQ; Khóa 48ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2023 (Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 47; Khóa 48- Đại học chính quy Đợt tháng 3 năm 2023 như sau:
 
Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Chính thức: 
Khóa 47ĐHCQ: Xem
Khóa 48ĐHCQ: Xem
 
Danh sách xét chuẩn tiếng Anh đầu ra _Chính thức: 
Khóa 47ĐHCQ: Xem
Khóa 48ĐHCQ: Xem
 
Một số lưu ý nhắc lại:
- Sinh viên đăng nhập vào website https://student.ueh.edu.vn/
  • Chọn mục: “Nộp chứng chỉ”  kiểm tra kết quả Chuẩn đầu ra tiếng Anh tại hộp thoại: “Danh sách
  • Kiểm tra kết quả chuyển điểm các học phần tiếng Anh tại mục: “Kết quả học tập
- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học. Khi đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không cần đăng ký xét lại chuẩn tiếng Anh đầu ra nếu chứng chỉ hết thời hạn.
 
- Sinh viên Khóa 48ĐHCQ có kết quả xét chuyển điểm HPTA P1 theo chương trình đào tạo của đợt tháng 03/2023, phòng Đào tạo sẽ thay thế kết quả thi tiếng Anh P1 ngày 12/03/2023 bằng điểm RT (điểm hủy học phần). Điểm trung bình tích lũy chỉ lấy điểm chuyển không lấy điểm thi.
 
- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo sinh viên xem thông báo cụ thể vào ngày 05/09/2023 tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
 
- Khi cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ:
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn; SĐT: (028).38230082_Ext: 142
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn; SĐT: (028).38230082_Ext: 141.