Đang xử lí...

Thông báo Kế hoạch xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên khóa 49 - Đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-ĐHKT-NN ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Căn cứ Tờ trình ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Khoa Ngoại ngữ về việc đề xuất điều chỉnh chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra, xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” áp dụng đối với sinh viên từ Khóa 49 - Đại học chính quy,

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 49 - Đại học chính quy (ĐHCQ), cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên Khóa 49 - ĐHCQ theo học chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần và chương trình tiếng Anh toàn phần (không áp dụng đối với sinh viên học Ngành Ngôn ngữ Anh/ Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại).

 

2. Điều kiện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

2.1. Thời hạn hiệu lực chứng chỉ

- Thời hạn của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 02 (hai) năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra.

- Riêng đợt xét tháng 9/2023: chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dự thi từ ngày 15/3/2021 trở về sau.

 

2.2. Loại chứng chỉ và mức điểm

2.2.1. Xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát”

Sinh viên được xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” khi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ tiếng Anh Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, với mức điểm tối thiểu như sau:

Tên chứng chỉ

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

PTE

Mức điểm tối thiểu

550

55

5.0

40

 

2.2.2. Xét chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra

Sinh viên được xét chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra theo chương trình đào tạo khi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt mức điểm tối thiểu như sau:

STT

Chương trình

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
(4 kỹ năng)

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

PTE

1

Chương trình Chuẩn

Bậc 3

550

55

5.0

40

2

Chương trình
tiếng Anh bán phần

Bậc 4

650

70

5.5

48

3

Chương trình
tiếng Anh toàn phần

Bậc 4

700

80

6.0

53

4

 

Chương trình
tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp

Bậc 4

700

(4 kỹ năng)

90

6.5

60

 

3. Nội dung và các mốc thời gian xét đợt tháng 9/2023 (đầu khóa học)

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Đăng ký xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra

09g00, 24/8/2023

đến 17g00, 31/8/2023

Hình thức trực tuyến trên hệ thống kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến

Nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

06 - 13/9/2023

Nộp kèm trong hồ sơ
nhập học

2

Thông báo kết quả, danh sách dự kiến xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra

14g00, 14/9/2023

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn/

3

Giải đáp thắc mắc (nếu có)

14g00, 14/9/2023 đến 16g00,15/9/2023

Xem thông tin liên hệ tại mục 6 Thông báo này

4

Thông báo kết quả, danh sách chính thức xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra

10g00, 16/9/2023

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn/

 

 

4. Thông tin về các đợt xét tiếp theo của Khóa 49 - ĐHCQ

- Đợt xét đầu mỗi học kỳ theo thời gian đào tạo của khóa học:

Học kỳ

Thời gian nhận

Thời gian công bố kết quả

HK đầu năm

Hai tuần đầu tháng 3

Tuần thứ 4 tháng 3

HK cuối năm

Hai tuần đầu tháng 9

Tuần thứ 4 tháng 9

 

- Đợt xét chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra: 02 (hai) tuần trước thời điểm xét tốt nghiệp (kế hoạch xét tốt nghiệp được công bố trước học kỳ thứ 07 (bảy) của khóa học).

- Dự kiến đợt xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra kế tiếp vào ngày 06/03/2024 (Thông báo chi tiết tại website Phòng Đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn).

 

5. Một số thông tin khác:

- ID chứng chỉ ngoại ngữ: 
+ TOEIC: nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number; 
+ IELTS: nhập Candidate ID (Chú ý: không phải Candidate Number) + Test Report Form Number (viết liền);
+ TOEFL iBT: nhập dãy số: Mã dự thi;

Trường không giải quyết miễn các học phần tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình đào tạo.

- Các đợt xét tiếp theo của Khóa 49 - ĐHCQ, sinh viên đăng ký xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra bằng hình thức trực tuyến (online) trong tài khoản Portal sinh viên (student.ueh.edu.vn), mục “Nộp chứng chỉ”.

- Trường hợp đã được xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát”, sinh viên vẫn đăng ký học phần thì kết quả miễn học sẽ bị hủy.

- Khi được xét miễn học, học phần “Tiếng Anh tổng quát” ghi kết quả “P” (Pass) trên bảng điểm/chứng nhận kết quả học tập.

- Học phần đã miễn học không được tính vào điểm trung bình tích lũy/điểm trung bình chung để xếp loại tốt nghiệp và xét học bổng.

- Sinh viên có kết quả đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra được công nhận đến thời điểm xét tốt nghiệp

 

6. Thông tin liên hệ:

- Miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát”: Cô Kim Uyên - Email: kimuyen@ueh.edu.vn - ĐT: (028) 3823 0082 ext 142.

- Chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra: Cô Lan - Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: (028) 3823 0082 ext 141.