Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét miễn học phần Tiếng Anh tổng quát và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 49 - Đại học chính quy

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét miễn học phần Tiếng Anh tổng quát và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 49 - Đại học chính quy, Đợt tháng 9 năm 2023 như sau:
 
1. Danh sách xét miễn học phần Tiếng Anh tổng quát _Chính thức: Xem danh sách
 
2. Danh sách xét chuẩn tiếng Anh đầu ra _Chính thức: 
+ Chương trình chuẩn: Xem
+ Chương trình Tiếng Anh bán phần; Kế toán tích hợp chứng chỉ: Xem
+ Chương trình Tiếng Anh toàn phần: Xem
 
Một số lưu ý nhắc lại:
- Sinh viên có kết quả miễn học phần Tiếng Anh tổng quát sẽ được Trường chuyển trả học phí vào tài khoản sinh viên (mục Tài chính sinh viên) và được cấn trừ trong lần đăng ký học phần sau;
- Học phần tiếng Anh được miễn thì điểm được ghi vào bảng điểm học kỳ là điểm P (Pass) theo điều kiện trong Bảng mục 3. Đồng thời, điểm miễn sẽ không tính vào điểm trung bình tích lũy xếp loại tốt nghiệp và điểm trung bình xét học bổng;
- Sinh viên có kết quả đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra được công nhận cho đến lúc xét tốt nghiệp;
- Sinh viên theo dõi kết quả miễn học phần Tiếng Anh tổng quát và chuẩn tiếng Anh đầu ra trong tài khoản cá nhân, Mục Kết quả học tập và Mục Nộp chứng chỉ khi có tài khoản học tập tại trường: https://student.ueh.edu.vn/ vào ngày 18/9/2023;
- Sinh viên theo dõi thông báo và hướng dẫn cụ thể thông tin đợt xét miễn học phần Tiếng Anh tổng quát và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra tiếp theo vào ngày 06/03/2024 tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
 
Thông tin liên hệ: 
+ Miễn học phần Tiếng Anh tổng quát: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn - SĐT: (028).38230082_Ext: 123;
+ Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn - SĐT: (028).38230082_Ext: 141.