Đang xử lí...

Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn tiếng Anh đầu ra Khoá 47 ĐHCQ; Khóa 48 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2023 (Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn tiếng Anh đầu ra Khóa 47; Khóa 48- Đại học chính quy Đợt tháng 9 năm 2023 như sau:
 
1. Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Chính thức:
Khóa 47 - ĐHCQ: Xem
Khóa 48 - ĐHCQ: Xem
 
2. Danh sách xét chuẩn tiếng Anh đầu ra _Chính thức:
Khóa 47 - ĐHCQ: Xem
Khóa 48 - ĐHCQ: Xem
 
Một số lưu ý nhắc lại:
-Sinh viên đăng nhập vào website https://student.ueh.edu.vn/
+ Chọn mục: “Nộp chứng chỉ”  kiểm tra kết quả Chuẩn tiếng Anh đầu ra tại hộp thoại: “Danh sách”
+ Kiểm tra kết quả chuyển điểm các học phần tiếng Anh tại mục:“Kết quả học tập”
- Sinh viên có kết quả chuyển điểm tiếng Anh và đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra được công nhận cho đến lúc xét tốt nghiệp;
- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn tiếng Anh đầu ra tiếp theo sinh viên xem thông báo cụ thể vào ngày 06/03/2024 tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
- Thông tin liên hệ:
+ Chuyển điểm học phần tiếng Anh: Cô Uyên, email: kimuyen@ueh.edu.vn; ĐT: (028).38230082_Ext: 123
+ Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Cô Lan, email: ntlan@ueh.edu.vn; ĐT: (028).38230082_Ext: 141.