Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường học trong thời gian tổ chức Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2023 (VSTEP)

Theo Công văn số 44/KTQG-TBCN ngày 31 tháng 5 năm 2023 về việc phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2023, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sử dụng các phòng học lầu 5 ở cơ sở B2 để phục vụ cho thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, thời gian:
 
- Chiều, tối ngày 29/9/2023 (thứ 6),
- Sáng, chiều, tối ngày 30/9/2023 (thứ 7),
 
Nay Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính chuyển đến Quý Thầy Cô, sinh viên Danh sách điều chuyển lớp học trong thời gian tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, thông tin điều chỉnh cũng được cập nhật trên dashboard giảng viên và portal sinh viên (chi tiết theo bảng bên dưới),
 
Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng KHĐT–KT theo địa chỉ e-mail: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 028.38.532.247 (ext 177-gặp Trúc).
 

STT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HỌC PHẦN

CA HỌC

NGÀY HỌC

CHUYỂN SANG GĐ

1

Giải tích 1

23C1MAT50803202

Chiều thứ 6

29/09/2023

B2-504

B2-404

2

Công nghệ thương mại điện tử

23C1INF50902602

Chiều thứ 6

29/09/2023

B2-507

B1-509

3

Biên dịch thương mại

23C3BUS41302601

Tối thứ 6

29/09/2023

B2-503

B2-406

4

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

23C4BUS50317903

Tối thứ 6

29/09/2023

B2-504

B2-410

5

Sáp nhập, mua lại

và tái cấu trúc doanh nghiệp

23C1FIN50509003

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-501

B2-403

6

Kỹ năng Nói TATM 5

23C1SPE51301904

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-502

B2-405

7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

23C1POL51002510

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-503

B2-411

8

Triết học Mác LêNin

23C1PHI51002333

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-504

B1-702

9

Chủ nghĩa xã hội khoa học

23C1POL51002516

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-505

B1-808

10

Chủ nghĩa xã hội khoa học

23C1POL51002523

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-506

B1-802

11

Kỹ thuật quản trị chất lượng I

23C1MAN50202602

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-510

B1-805

12

Tài chính định lượng

23C1FIN50503801

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-511

B1-402

13

Quản trị dự án thương mại điện tử

23C1INF50903103

Sáng thứ 7

30/09/2023

B2-512

B2-102

14

Kỹ năng Nói TATM 5

23C1SPE51301903

Chiều thứ 7

30/09/2023

B2-503

B2-301

15

Thống kê ứng dụng

trong Ktế và KD

23C1STA50800502

Chiều thứ 7

30/09/2023

B2-504

B2-406

16

Công nghệ thương mại điện tử

23C1INF50902603

Chiều thứ 7

30/09/2023

B2-507

B1-703

17

Quản trị kinh doanh quốc tế

23C3INT40304101

Tối thứ 7

30/09/2023

B2-504

B2-410