Đang xử lí...

Tuyển sinh các hệ/Câu hỏi

Hỏi: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tuyển sinh đại học chính quy theo một điểm chuẩn cho các ngành. Như vậy việc xét vào ngành/chuyên ngành căn cứ vào cơ sở nào? Xét vào thời gian nào?

Trả lời:

Sau khi kết thúc 3 học kỳ, sinh viên được xét vào ngành/chuyên ngành căn cứ vào:

-Nguyện vọng đăng ký của sinh viên;

-Điểm trung bình xét tuyển vào ngành/chuyên ngành;

-Chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành của trường đã công bố.

Chỉ tiêu xét tuyển sẽ được công bố vào tháng thứ 2 của học kỳ 3. Trường sẽ tập trung toàn bộ sinh viên để phổ biến kế hoạch, giới thiệu các ngành/chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng cụ thể vào cùng thời gian này.

Người học có thể tham khảo tại mục 6, Quy định “Xử lý học vụ đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) để biết thêm chi tiết.