Đang xử lí...

Những câu hỏi thường gặp về kết quả học tập

Câu 1: Em đăng ký học trả nợ hoặc cải thiện ở học kỳ 8 (học kỳ cuối năm thứ 4) với sinh viên khoá sau, kết quả của em có kịp để xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 5)?

- Thời gian thi kết thúc học phần học kỳ đầu vào tháng 5;

- Thời gian xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 5;

Do đó, kết quả thi các học phần em đăng ký học với sinh viên khóa sau sẽ không kịp để xét tốt nghiệp đợt 1.

Học kỳ 8: nhà trường tổ chức các lớp học phần trả nợ có mở riêng cho sinh viên năm cuối và kết quả kịp xét tốt nghiệp đợt 1. Các lớp học phần này được tổ chức theo kết quả khảo sát. Đợt khảo sát vào tháng 8 hàng năm.

 

Câu 2: Em có yêu cầu chấm lại bài thi (phúc khảo), em phải làm như thế nào và xem kết quả ở đâu ?

Em liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí (phòng B107, số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10) để đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần và xem kết quả phúc khảo tại phòng Khảo thí .

 

Câu 3: Điểm môn học trên bảng điểm của em bị cộng sai,  em phải làm gì?

Trường hợp có đi học và làm bài đầy đủ, nhưng  không có điểm quá trình (hoặc điểm quá trình bị ghi sai) thì em phải làm sao?

Em liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy môn học đó, hoặc liên hệ về khoa quản lý môn học đó), thông báo với giảng viên đến phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên để điều chỉnh/bổ sung điểm quá trình và điểm toàn bộ học phần của em.

 

Câu 4: Điểm thi trong tài khoản cá nhân của em khác với điểm thi trên danh sách thi (bản scan) Phòng QLĐT – CTSV công bố. Em phải liên hệ với bộ phận nào để điều chỉnh lại?

 

Bạn có thể gửi thư đến địa chỉ kqht@ueh.edu.vn hoặc liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng QLĐT-CTSV để điều chỉnh:

-Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143);

-Văn bằng 2 ĐHCQ: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142);

-Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141).

 

Câu 5: Em đã học lại môn A ở học kỳ này và kết quả đã đạt, nhưng trong tài khoản vẫn để điểm cũ (điểm rớt)?

Tại tài khoản cá nhân (Portal), mục “Xem điểm” thể hiện kết quả các môn đã đăng ký học theo từng học kỳ tương ứng. Em kiểm tra lại điểm môn A tại học kỳ này, nếu kết quả sai hoặc chưa có (lưu ý về thời gian cập nhật điểm, câu hỏi số …..), bạn có thể gửi thư đến địa chỉ kqht@ueh.edu.vn hoặc liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng QLĐT-CTSV để điều chỉnh:

-Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143);

-Văn bằng 2 ĐHCQ: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142);

-Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141).

 

Câu 6: Điểm trung bình của em bị tính sai trong Giấy chứng nhận kết quả học tập, em phải điều chỉnh thế nào?

Em mang Giấy chứng nhận kết quả học tập đến Phòng QLĐT-CTSV (Phòng A014 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3) bàn số  1 để được giải quyết.  

 

Câu 8: Em thấy điểm trung bình học bổng (ĐTBHB) của em cao hơn bạn khác trong lớp, nhưng sao bạn có tên trong danh sách nhận học bổng còn em thì không?

Trường xét học bổng dựa trên xếp loại học bổng (XLHB) của sinh viên trong học kỳ và lấy từ trên xuống. Xếp loại học bổng được tính dựa trên 2 điều kiện:

-XLHB loại xuất sắc: ĐTBHB từ 9,00 đến 10,00 và rèn luyện là 1,0: hưởng mức học bổng 150%.

-XLHB loại giỏi: ĐTBHB từ 8,00 đến cận 9,00 và rèn luyện là 0,8: hưởng mức học bổng 120%.

-XLHB loại khá: ĐTBHB từ 7,00 đến cận 8,00 và rèn luyện là 0,6: hưởng mức học bổng 100%.

Trường hợp không có tên trong danh sách nhận học bổng, trước tiên em cần xem lại điểm rèn luyện của mình. 

 

Câu 9: Em đã thi đạt học phần A, nhưng trong quá trình học em lại đăng ký và đóng tiền học phần này nữa. Tuy nhiên em lại không đi học vì nghĩ như vậy điểm cũ của em vẫn được chấp nhận. Sau này em mới biết là điểm cũ sẽ bị hủy bỏ và bị thay thế bằng điểm mới (điểm không đạt).Em có thể xin lấy lại điểm cũ được không và bằng cách nào?

Em đã đăng ký học cải thiện học phần A. Căn cứ vào điều 9, Quy định “Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) quy định : Kết quả lần học sau cùng trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy.

   Như vậy, em không thể lấy lại điểm cũ và phải đăng ký học lại học phần A.