Đang xử lí...

Câu hỏi

Hỏi: Em muốn xác nhận hiện là sinh viên đang theo học tại trường, em cần liên hệ đến phòng ban nào?

Trả lời:

Em cần xác nhận hiện đang theo học tại trường để bổ sung hồ sơ cá nhân như giảm trừ gia cảnh, tham gia xét học bổng tài trợ, để mua vé xe buýt…, em liên hệ như sau:

-Đối với sinh viên ĐHCQ: nếu đang theo học giai đoạn đại cương, chưa xếp ngành/chuyên ngành sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để xác nhận. Trường hợp đã xếp ngành/chuyên ngành, sinh viên liên hệ Văn phòng khoa quản lý ngành, chuyên ngành mà mình đang theo học để xác nhận.

-Đối với sinh viên Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ: cần liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để được xác nhận.

-Riêng sinh viên ĐHCQ xác nhận thông tin để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính, (phòng A0.11, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để được giải quyết.

Khi liên hệ các phòng ban, khoa để được xác nhận thông tin, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và biên lai học phí học kỳ gần nhất.


Hỏi: Em muốn làm lại thẻ sinh viên, em cần liên hệ ở đâu?

Trả lời:

Để làm lại thẻ sinh viên, em cần làm theo các bước sau:

-Bước 1:  Xin Giấy xác nhận sinh viên

Đối với sinh viên ĐHCQ: nếu đang theo học giai đoạn đại cương, chưa xếp ngành/chuyên ngành sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để xác nhận. Trường hợp đã xếp ngành/chuyên ngành, sinh viên liên hệ Văn phòng khoa quản lý ngành, chuyên ngành mà mình đang theo học để xác nhận.

Đối với sinh viên Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ: cần liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để được xác nhận.

-Bước 2: Sinh viên mang Giấy chứng nhận sinh viên, Chứng minh nhân dân (bản Photo), 1 hình 3x4 đến ngân hàng để làm lại thẻ sinh viên.

Nơi làm thẻ sinh viên:

-Sinh viên ĐHCQ: liên hệ Ngân hàng TMCP Đông Á, số 9, Đinh Tiên Hoàng, quận 1.

-Sinh viên Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ: liên hệ phòng giao dịch Duy Tân, Ngân hàng TMCP Phương Đông, số 17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3.


Hỏi: Nếu bị mất mật khẩu truy cập tài khoản trên trang www.online.ueh.edu.vn, em cần liên hệ ở đâu để xin cấp lại mật khẩu?

Trả lời:

Trường hợp bị quên hoặc bị mất mật khẩu truy cập tài khoản trên trang www.online.ueh.edu.vn, em làm đơn đề nghị cấp lại mật khẩu và nộp tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3). Mật khẩu đăng nhập sẽ được cấp lại trong ngày cho em.


Hỏi: Điều kiện để được chuyển trường như thế nào?

Trả lời:

Sinh viên được chuyển trường nếu có các điều kiện sau:

-Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần thiết phải chuyển trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập.

-Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học.

-Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

-Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

-Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

-Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khoá;

-Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Sinh viên có thể tham khảo thêm mục 8, Quy định “Xử lý học vụ đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) để biết quy trình nộp đơn xin chuyển trường.