Đang xử lí...

Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ cuối - Năm 2010

 

Danh sách sinh viên : Khóa 33

Danh sách sinh viên : Khóa 34

Danh sách sinh viên : Khóa 35

Điểm trung bình chung học tập từ 7.98 và rèn luyện xếp loại Khá

Danh sách sinh viên : Khóa 36

Điểm trung bình chung học tập từ 7.24 và rèn luyện xếp loại Khá

 

Lưu ý:

- Sai điểm trung bình học tập, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - gặp Thầy Sơn - ĐT: 38 230 082 Ext. 122

- Sai điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị, phòng A2.15 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

- Thời gian phát học bổng sẽ được phòng Tài chính - Kế toán thông báo chi tiết sau.

 

Phạm Trung Trung Tấn