Đang xử lí...

Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ đầu - Năm 2012 (Xét theo kết quả học tập học kỳ cuối 2011)

 

Danh sách sinh viên : Khóa 35

Danh sách sinh viên : Khóa 36

 

Danh sách sinh viên : Khóa 37

Danh sách sinh viên : Khóa 37-CLC

 

MỨC ĐIỂM TRUNG BÌNH DỰ XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ ĐẦU - NĂM 2012

(Xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2011)

 

 

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Khóa 35

Khóa 36

Khóa 37

Khóa 37 - CLC

1

Giai đoạn đại cương

 

Từ 8.15
Rèn luyện Tốt

7.24

 

2

Kinh tế học

Từ 7.90

 

 

 

3

Kinh tế KH&ĐT

Từ 7.00

 

 

 

4

Kinh tế LĐ&QLNNL

Từ 7.58

 

 

 

5

Kinh tế NN&PTNT

Từ 7.80

 

 

 

6

Kinh tế thẩm định giá

Từ 7.70

 

 

 

7

Kinh tế bất động sản

Từ 7.53

 

 

 

8

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Từ 7.26

 

 

 

9

Quản trị chất lượng

Từ 7.65

 

 

 

10

Ngoại thương

Từ 8.26
Rèn luyện Tốt

 

 

 

11

Thương mại

Từ 7.43

 

 

 

12

Marketing

Từ 7.21

 

 

 

13

Du lịch

Từ 7.18

 

 

 

14

Kinh doanh quốc tế

Từ 8.00
Rèn luyện Tốt

 

 

 

15

Luật kinh doanh

Từ 7.00

 

 

 

16

Tài chính nhà nước

Từ 7.36

 

 

 

17

Tài chính doanh nghiệp

Từ 8.06
Rèn luyện Tốt

 

 

Từ 7.82

18

Kinh doanh bảo hiểm

Từ 7.09

 

 

 

19

Ngân hàng

Từ 8.24
Rèn luyện Tốt

 

 

Từ 8.96

20

Chứng khoán

Từ 7.21

 

 

 

21

Kế toán

Từ 7.44

 

 

 

22

Kiểm toán

Từ 8.38
Rèn luyện Tốt

 

 

 

23

Toán tài chính

Từ 8.07
Rèn luyện Tốt

 

 

 

24

Thống kê kinh doanh

Từ 7.62

 

 

 

25

Tin học quản lý

Từ 7.99

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Sai điểm trung bình học tập, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - gặp Thầy Sơn - ĐT: 38 230 082 Ext. 122

- Sai điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị, phòng A2.15 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

- Thời gian phát học bổng sẽ được phòng Tài chính - Kế toán thông báo chi tiết sau.

 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian điều chỉnh điểm đến hết 16 giờ 00 ngày 06/04/2012. Sau thời gian trên, phòng QLĐT - CTSV sẽ không giải quyết điều chỉnh bất cứ trường hợp nào.

 

 

 

Phạm Trung Trung Tấn