Đang xử lí...

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập hệ đại học chính quy khóa 35 học kỳ đầu năm 2013 (xét theo kết quả HK đầu năm 2013)

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 09 tháng 07 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc duyệt danh sách sinh viên khóa 35- ĐHCQ  được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2013 (xét theo kết quả học kỳ đầu năm 2013),  phòng Tài chính – Kế toán thông báo đến các sinh viên khóa 35- Hệ ĐHCQ về việc nhận học bổng như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận học bổng trực tiếp tại ngân hàng TMCP Phương Đông.

2. Điều kiện nhận học bổng:

  -  Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân khi nhận tiền.

3. Địa điểm:

  + Đối với những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng như mục 2 (danh sách đính kèm): Nhận tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tp.Hồ Chí Minh (tham khảo danh sách đính kèm);

  + Đối với các sinh viên còn lại (danh sách nhận học bổng không có số chứng minh nhân dân, .. (danh sách đính kèm)Liên hệ tại PGD Duy Tân – Chi nhánh Gia Định- Số 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM.

4. Thời giantừ ngày 19/08/2013 đến hết ngày 19/09/2013.

+ Buổi Sáng: Từ 8g00 đến 11g30 (Từ thứ 2 đến thứ 7);

+ Buổi Chiều: Từ 13g00 đến 16g30 (Từ thứ 2 đến thứ 6).

                 Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời hạn theo thông báo này. Quá thời hạn trên phòng Tài Chính - Kế Toán sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền của các sinh viên không đến nhận để hoàn trả vào ngân quỹ của nhà trường.