Đang xử lí...

Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ cuối - Năm 2013 (Xét theo kết quả học tập học kỳ đầu 2013)

Lưu ý:

- Sai điểm trung bình học tập, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - gặp Thầy Sơn - ĐT: 38 230 082 Ext. 122

- Sai điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị, phòng A2.15 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

- Thời gian phát học bổng sẽ được phòng Tài chính - Kế toán thông báo chi tiết sau.

- Thời gian điều chỉnh điểm đến hết 16 giờ 00 ngày 04/10/2013. Sau thời gian trên, phòng QLĐT - CTSV sẽ không giải quyết điều chỉnh bất cứ trường hợp nào.

Danh sách sinh viên : Khóa 36

Danh sách sinh viên : Khóa 37

Danh sách sinh viên : Khóa 37-CLC

Danh sách sinh viên : Khóa 38

Danh sách sinh viên : Khóa 38-CLC