Đang xử lí...

Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014 (xét theo kết quả học kỳ đầu 2014)

Căn cứ Quyết định số 3194/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 03 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 3242/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 13 tháng 10 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, phòng Tài chính – Kế toán thông báo danh sách sinh viên khóa 36, 37, 38, 39 - ĐHCQ  được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2014 (xét theo kết quả học kỳ đầu năm 2014) và học bổng bổ sung khóa 38 học kỳ đầu 2014 (xét theo kết quả học kỳ cuối 2013) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận học bổng trực tiếp tại ngân hàng TMCP Phương Đông.

2. Địa điểm:

 + Đối với những sinh viên đủ thông tin nhận học bổng (danh sách đính kèm): Nhận tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tp.Hồ Chí Minh (tham khảo danh sách đính kèm);

 + Đối với các sinh viên còn lại (danh sách nhận học bổng không có số chứng minh nhân dân, .. (danh sách đính kèm): Nhận tại PGD Duy Tân – Chi nhánh Gia Định- Số 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

3. Thời gian: Từ ngày 18/11/2014 đến hết ngày 18/12/2014.

+ Buổi Sáng: Từ 8g00 đến 11g30 (Từ thứ 2 đến thứ 7);

+ Buổi Chiều: Từ 13g00 đến 16g30 (Từ thứ 2 đến thứ 6).

                 Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời hạn theo thông báo này. Quá thời hạn trên phòng Tài Chính - Kế Toán sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền của các sinh viên không đến nhận để hoàn trả vào ngân quỹ của nhà trường.