Đang xử lí...

Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ cuối - Năm 2015 (Xét theo kết quả học tập học kỳ đầu 2015)

Lưu ý: 

        - Điều kiện để xét và được cấp học bổng theo Quyết định số 1321/ QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV  ban hành ngày 12/4/2013 Quy định về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đai học chính quy (xem tại website mục Quy chế-Quy định );

 

        - Nếu sinh viên có thắc mắc, khiếu nại  vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo-CTSV gặp thầy Sơn ( số điện thoại: 38230082 - ext: 122) trong giờ hành chính từ ngày 12/10/2015 đến 15/10/2015.

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2015: