Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đại học chính quy được đề nghị cấp học bổng UEH - Học kỳ đầu - Năm 2016 (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2015)

I.              Suất học bổng UEH (có 02 loại):

-        Suất học bổng toàn phần: có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

-       Suất học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

II.           Học bổng khuyến khích học tập UEH:

1.      Các mức học bổng khuyến khích học tập UEH:

-       Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 120% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho tất cả sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc;

-         Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

-        Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

2.      Điều kiện:

-         Sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

-         Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-        Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2016..

III.         Học bổng hỗ trợ học tập UEH:

1.      Các mức học bổng hỗ trợ học tập UEH:

-        Mức học bổng bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

-        Mức học bổng bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

2.      Điều kiện: 

-         Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

-          Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

-         Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-        Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2016.

IV.         Học bổng hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán

1.      Trị giá học bổng:

      Học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

2.      Điều kiện được xét cấp học bổng: 

-  Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, thường trú tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kontum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long);

-   Có kết quả học tập đạt từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

-   Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-   Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2016.

 Lưu ý:

 

-   Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học tập vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo-CTSV gặp thầy Sơn (số điện thoại: 38230082 - ext: 122) trong giờ hành chính từ ngày 19/04/2016 đến 22/04/2016.

-   Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học bổng vui lòng liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên gặp thầy Lộc (số điện thoại: 3855 1777) trong giờ hành chính từ ngày 19/04/2016 đến 22/04/2016.