Đang xử lí...

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2020 dành cho sinh viên Khoá 46 - Đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”, Trường thông báo Chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2020 dành cho sinh viên Khóa 46 - ĐHCQ, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng

Sinh viên các khóa 46 hệ Đại học chính quy.

 

2. Số suất - Trị giá học bổng

- Học bổng toàn phần

+ Số suất: 50 suất

+ Trị giá: 9.750.000 đồng/suất (Bằng 100% mức học phí của 15 tín chỉ)

- Học bổng bán phần

+ Số suất: 100 suất.

+ Trị giá: 4.875.000 đồng/suất (Bằng 50% mức học phí của 15 tín chỉ)

 

3. Căn cứ để xét học bổng

Căn cứ để xét học bổng là hoàn cảnh khó khăn và điểm xét tuyển đầu vào UEH.

 

4. Điều kiện tham gia học bổng

- Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ đầu năm 2020;

- Trúng tuyển vào UEH năm 2020;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ cuối năm 2020.

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng khuyến khích học tập UEH, học bổng tuyển sinh hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ cuối năm 2020 sẽ không được xét học bổng này.

Hồ sơ tham gia học bổng

- Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu);

- Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2020) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng)

- Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng (Xem tại đây)

 

5. Cách thức và thời hạn đăng ký

- Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2020. Trường không nhận hồ sơ trực tiếp nếu sinh viên chưa đăng ký học bổng online. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ trước khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường.

- Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 17/11 đến hết ngày 19/11/2020 (sáng: 7g30 - 11g00, chiều 13g30 - 16g00) tại Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, phòng A0.13 - A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Thúy Hải (Điện thoại (028) 38 230 082 - ext 122, Email: haittt@ueh.edu.vn)

 

Tải văn bản đầy đủ