Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên khóa 42 (trừ ngành Kế toán) đạt học bổng Khuyến khích học tập HKĐ năm 2020 (Xét kết quả của HKC năm 2019)

Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập và danh sách sinh viên khóa 42 (trừ ngành Kế toán) đạt học bổng Khuyến khích học tập HKĐ_2020.

 

Danh sách chi tiết: tải file

 

Lưu ý:

- Phòng Quản lý đào tạo - CTSV xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của học kỳ cuối năm 2019 tại thời điểm ngày 02/3/2020;

- Sinh viên khóa 42 ngành Kế toán và các khóa còn lại vui lòng theo dõi các thông tin về học bổng Khuyến khích học tập HKĐ năm 2020 vào ngày 16/3/2020.

- Phòng Tài chính – Kế toán đã chi trả học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 42 (trừ ngành Kế toán), sinh viên thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán, điện thoại 028.38.222.357 + ext 219 (cô Nhã).

- Nếu có thắc mắc về danh sách, sinh viên vui lòng liên hệ cô Kim Uyên, bàn số 01, phòng Quản lý đào tạo - CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3); điện thoại (028) 38 230 082 Ext:142; hoặc email: kimuyen@ueh.edu.vn