Đang xử lí...

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập HKĐ - năm 2020 (Xét kết quả của HKC - năm 2019)

Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập HKĐ – năm 2020:

- Khóa 43 - ĐHCQ: Xem danh sách

- Khóa 44 - ĐHCQ: Xem danh sách

- Khóa 45 - ĐHCQ: Xem danh sách

Điều kiện cấp học bổng Khuyến khích học tập HKĐ – năm 2020:

- Khóa 43 - ĐHCQ: Xem điều kiện

- Khóa 44 - ĐHCQ: Xem điều kiện

- Khóa 45 - ĐHCQ: Xem điều kiện

- Chương trình Cử nhân Chất lượng cao: Xem điều kiện

 

Sinh viên lưu ý:

- Phòng Quản lý đào tạo - CTSV xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của học kỳ cuối năm 2019 tại thời điểm ngày 23/3/2020;

- Danh sách chưa có thông tin học bổng khuyến khích học tập của chuyên ngành Quản trị bệnh viện khóa 45 và ngành Kế toán khóa 42;

- Đồng thời, danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Nếu có thắc mắc về Danh sách dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập, Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo - CTSV (A.014)_Bàn số 1; Số điện thoại (028)38.230.082_Ext:142 (Cô Kim Uyên); Email: kimuyen@ueh.edu.vn.

- Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập_ học kỳ đầu năm 2020: ngày 20/5/2020, tại website: daotao.ueh.edu.vn.