Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí đợt 2, học kỳ cuối năm 2016

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Lưu ý

+ Thắc mắc về thông tin MGHP, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: điện thoại 38230082 – số nội bộ 151, email thachnh@ueh.edu.vn, hoặc gặp trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3).

+ Sinh viên xem thông báo nhận lại tiền hỗ trợ MGHP tại website phòng Tài chính – Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn vào ngày 22/11/2016.