Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 3 học kỳ cuối năm 2017

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Lưu ý

+ Khi cần hỏi thêm thông tin MGHP, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: email thachnh@ueh.edu.vn, điện thoại 38230082 - số nội bộ 151, di động 098 2384039 hoặc gặp trực tiếp tại Bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

+ Khi có thông báo nhận lại tiền hỗ trợ MGHP, sinh viên xem tại website phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn hoặc website phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên www.daotao.ueh.edu.vn