Đang xử lí...

Thông báo về việc hoàn trả một phần học phí chương trình đào tạo thứ 2 đối với sinh viên Đại học chính quy

 

Căn cứ Đề án số 1644/ĐA-ĐHKT-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc Quản lý đào tạo chương trình đào tạo thứ 2 đối với sinh viên Đại học chính quy, UEH thông báo về việc hoàn trả một phần
học phí chương trình đào tạo thứ 2 (gọi tắt là chương trình thứ 2), cụ thể như sau:

 

1.Đối tượng và điều kiện áp dụng:

 • Sinh viên Đại học chính quy có đăng ký các học phần chênh lệch của chương trình thứ 2 trong học kỳ cuối năm 2018;
 • Sinh viên chưa được giảm học phí chương trình thứ 2 tại thời điểm đóng học phí;
 • Sinh viên nộp Giấy đề nghị hoàn trả một phần học phí chương trình thứ 2 trong
  thời gian quy định;
 • Học phần được xét hoàn trả một phần học phí là học phần thuộc chương trình thứ 2 và không thuộc chương trình đào tạo thứ nhất.

2.Mức học phí hoàn trả:

Mức học phí hoàn trả đối với các học phần chênh lệch của chương trình thứ 2 được áp dụng như sau:

 • Đối với sinh viên không thuộc diện chính sách: mức giảm 10% học phí chương trình thứ 2;
 • Đối với sinh viên diện chính sách: mức giảm 50% học phí chương trình thứ 2.

3.Quy trình thực hiện:

Sinh viên thực hiện theo các bước của quy trình sau:

 • Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị hoàn trả một phần học phí chương trình thứ 2 tại Thông báo này (Download);
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và ký tên trên Giấy đề nghị;
 • Bước 3: Nộp Giấy đề nghị đến Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo 1 trong 2 phương thức sau: (Ưu tiên sinh viên lựa chọn Phương thức 1)
 • Phương thức 1: Gửi file scan (hoặc file ảnh) Giấy đề nghị đến địa chỉ mail trinhvt@ueh.edu.vn, với tiêu đề mail: [MSSV]-[Họ tên sinh viên]-[GĐN hoàn trả học phí chương trình thứ 2];
 • Phương thức 2: Nộp Giấy đề nghị tại Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (Bàn 10 - Cô Thiên Trinh, phòng A0.13, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng 7g30 đến 11g00, chiều 13g30 đến 16g00;

Thời gian nộp Giấy đề nghị đến 16g00 ngày 22/11/2018, áp dụng cho cả 2 phương thức.

 • Bước 4: Theo dõi thông báo danh sách sinh viên và thời gian hoàn trả học phí trên trang daotao.ueh.edu.vn và tckt.ueh.edu.vn sau ngày 06/12/2018.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Thiên Trinh: ( (028) 38 230 082 – số nội bộ: 153 hoặc * trinhvt@ueh.edu.vn, hoặc gặp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, bàn số 10.