Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 3, học kỳ đầu năm 2018

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

 

Lưu ý

+ Khi cần hỏi thêm thông tin MGHP, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: email thachnh@ueh.edu.vn, điện thoại 38230082 - số nội bộ 151, di động 098 2384039 hoặc gặp trực tiếp tại Bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

+ Sinh viên xem thông báo nhận lại tiền hỗ trợ MGHP tại website phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn vào ngày 10/5/2018.