Đang xử lí...

Thông báo nộp Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 đối với sinh viên ĐHCQ

Căn cứ Thông tư liên tịch 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

           

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo việc nộp Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên các khóa, Đại học chính quy như sau:

 

1. Đối tượng:

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên đang học tại trường phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 

2. Hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu Giấy theo phụ lục I - Download);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

 

3. Nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên thuộc diện hưởng hỗ trợ chi phí học tập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại bàn số 10, 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A014, địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian nộp Giấy đề nghị: ngày 25/9/2018 và ngày 27/9/2018.

- Trường sẽ không nhận Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp theo đúng thời gian quy định.

 

4. Lưu ý:

+ Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: tải tại đây

+ Khi cần hỏi thêm thông tin Hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Nguyễn Hà Thạch: điện thoại 38230082 – số nội bộ 151, di động 0982 384039, email thachnh@ueh.edu.vn, hoặc gặp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, bàn số 11, A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.