Đang xử lí...

Thông báo Danh sách (dự kiến) Sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập HKC-năm 2019 (Xét kết quả của HKĐ-năm 2019)

Danh sách sinh viên đạt Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ cuối (HKC) -năm 2019 (Danh sách dự kiến):

+ Khóa 41: xem danh sách

+ Khóa 42: xem danh sách

+ Khóa 43: xem danh sách

+ Khóa 44: xem danh sách

Điều kiện cấp học bổng Khuyến khích học tập HKC - năm 2019:

+ Khóa 41: xem điều kiện

+ Khóa 42: xem điều kiện

+ Khóa 43: xem điều kiện

+ Khóa 44: xem điều kiện

+ Chương trình Chất lương cao: xem điều kiện

 

Sinh viên lưu ý:

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐTCTSV) xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của học kỳ đầu năm 2019 tại thời điểm ngày 20/09/2019;

- Danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Nếu có thắc mắc về Danh sách dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập, Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng QLĐTCTSV (phòng A.014, Bàn số 1), điện thoại (028)38 230 082 Ext 142 (Cô Kim Uyên); Email: kimuyen@ueh.edu.vn. Hạn chót đến 16h30 ngày 10/10/2019 (trong giờ làm việc).

- Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2019: 11/11/2019, tại website: daotao.ueh.edu.vn.