Đang xử lí...

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”, Trường thông báo Chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2019, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

Sinh viên các khóa 41, 42, 43 và 44 hệ Đại học chính quy.

 1. Số suất - Trị giá học bổng
 • Học bổng toàn phần:

+    Trị giá: bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

+    Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.

 • Học bổng bán phần:

+    Trị giá: bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

+    Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

 1. Căn cứ để xét học bổng

Căn cứ để xét học bổng là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và kết quả rèn luyện (điểm rèn luyện) của học kỳ cuối năm 2018.

 1. Điều kiện tham gia học bổng
 • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Có kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên;
 • Đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ cuối năm 2018;
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ cuối năm 2018;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ đầu năm 2019.

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng khuyến khích học tập UEH hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ đầu năm 2019 sẽ không được xét học bổng này.

Hồ sơ tham gia học bổng

 • Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu tải tại đây);
 • Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2019) hoặc Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương) và các giấy tờ có liên quan khác (theo hướng dẫn tải tại đây)
 1. Cách thức và thời hạn đăng ký
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/3/2019. Trường không nhận hồ sơ trực tiếp nếu sinh viên chưa đăng ký học bổng online.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 18/3 đến hết ngày 22/3/2018 tại Phòng Quản lý Đào tạo - CTSV, phòng A0.13 - A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Cô Thúy Hải (Điện thoại (028) 38 230 082 - ext 121, Email: haittt@ueh.edu.vn)
 • Cô Tố Quyên (Điện thoại (028) 38 230 082 - ext 162, Email: quyennga@ueh.edu.vn)

 

Tải văn bản đầy đủ: tải