Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 2, học kỳ đầu năm 2019

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP: Xem

 

Lưu ý

1. Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách miễn giảm học phí, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: email thachnh@ueh.edu.vn, điện thoại 098 2384039 hoặc gặp trực tiếp tại Bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

 

2. Việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học đợt 2, kỳ đầu năm 2019,  sinh viên xem thông báo chi tiết tại website của Phòng Tài chính – Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn vào ngày 25/3/2019. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 0; DĐ: 0906661474 (gặp thầy Khải) để được giải đáp chi tiết.