Đang xử lí...

Thông báo nộp Giấy đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2020 đối với sinh viên ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ

            Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
 

            Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với tất cả sinh viên Đại học chính quy (khóa 43, 44, 45) và Liên thông Đại học chính quy (khóa 23.1, 23.2, 24.1, 24.2) học kỳ đầu năm 2020 như sau:

 

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ  XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

STT

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ

1.

Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

- Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có);

- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh;

- Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Giấy tờ chứng minh của người có công với cách mạng.

4. Giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận.

 

2.

Sinh viên bị tàn tật, khuyến tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Kết luận của Hội đồng xét duyệt Trợ cấp xã hội cấp xã/phường (Mẫu số 01 - Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012).

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2020).

3.

Sinh viên có độ tuổi từ 16 tuổi đến 22 tuổi, thuộc diện mồ côi theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Giấy xác nhận được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của UBND cấp xã/ phường.

3. Bản sao giấy chứng tử của cha/mẹ.

4. Bản sao giấy khai sinh.

4.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số.

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2020).

5.

SV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người.

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

6.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số ít người.

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ

7.

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

1. Giấy đề nghị MGHP(theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

 

 

II. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được xét miễn, giảm học phí.

- Sinh viên thuộc diện MGHP mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện MGHP nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về MGHP đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.

 

 

III. NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

  1.  Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí làm Giấy đề nghị MGHP (theo mẫu thống nhất của Trường - tải mẫu tại đây), kèm theo giấy tờ chứng minh đối tượng được xét miễn, giảm học phí và nộp cho Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) theo đúng thời gian quy định để Phòng QLĐT-CTSV tập hợp và trình Ban Giám hiệu quyết định.
  2.  Thời gian và phương thức nộp Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí:

Thời gian nộp: từ ngày 11/02/2020 đến hết ngày 13/02/2020.

Sinh viên nộp Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí trực tiếp tại phòng QLĐT-CTSV, bàn số 11, phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 theo thời gian trên. Trường sẽ không nhận Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp theo đúng thời gian quy định.

  1.  Thông báo này áp dụng cho học kỳ đầu năm 2020.
  2.  Danh sách sinh viên ĐHCQ (khóa 43, 44, 45) và LTĐHCQ (khóa 23.1, 23.2, 24.1) không phải nộp Giấy đề nghị xét miễn giảm học phí học kỳ đầu năm 2020. (Xem danh sách đính kèm: ĐHCQ; LTĐHCQ).
  3.  Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách miễn giảm học phí, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: email thachnh@ueh.edu.vn, điện thoại 098 2384039 hoặc gặp trực tiếp tại Bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.